Skip to main content

Projekt

Varje år medfinansierar Drive Sweden, genom Vinnova, Energimyndigheten och Formas, ett tjugotal projekt med en eller flera parter. Resultaten diskuteras på våra årliga Drive Sweden Forum och i andra typer av programaktiviteter så som workshops och kunskapsseminarier. Läs mer om våra projekt nedan.

Så här skapar du ett projekt

Digitala verktyg för hållbar planering och hantering av delad mikromobilitet med hjälp av Big Data

Digitala verktyg för hållbar planering och hantering av delad mikromobilitet med hjälp av Big Data

Med detta projekt inrättas ett komplementärt och tvärvetenskapligt team för att i samverkan utveckla Big Data-utvärderingsmetoder, genomföra analyser som bygger på verkligheten samt utveckla verktyg...
Digital Proving Ground - Digitala testbanan

Den digitala testbanan

Projektet förser Drive Sweden och dess medlemmar med digitaliserade testmöjligheter för nya uppkopplade, automatiserade och delade mobilitetstjänster. Detta uppnås genom integration mellan Drive...
Foto som visar personer på cykel och Segways

MicroVision - utveckling, testning och demonstration av ett stödsystem i realtid för förare av elektriska fordon

Projektets mål är att nyttja nya framgångar inom utveckling av algoritmer för att förbättra säkerhet och hållbarhet i samband med mikro-mobilitet. Vi vill utveckla ett kamera-baserat säkerhetssystem...
Kvällsbild på elsparkcyklar som är parkerade

MIDIS - databehov och informationsdelning för mikromobilitet

Projektet syftar till den outnyttjade potentialen i svenska städer för att (1) öka andelen och säker användning av sådana alternativa transportsätt, genom att (2) öka den effektiva användningen och...
Animerad bild av en robot som hämtar sopor

Avfallshantering med robotar

Att använda robotar för avfallshämtning är ett nytt och innovativt tillvägagångssätt som kan eliminera några av de negativa effekterna av traditionella sophämtningsmetoder. Genom att använda robotar...
Car in front of trees

Modernare biluthyrningsregler för en ökad bildelning

Projektet syftar till att modernisera biluthyrningsregelverket tillsammans med en bredd av relevanta aktörer för att förbättra tillgängligheten till delade bilar även på platser där de idag helt...
Foto på litet släpfordon, som en minilastbil

CycleSense - data för effektiv och hållbar sista milleveranser

CycleSense projektet bygger på kunskaper om behovet av anpassade transportfordon och system för framtidens transporteffektiva städer, där el-godscyklar har potential att spela en viktig roll.
Bild kommer snart

Trafiksäkerhet kopplat till elektriska mikrofordon (VIASAFETY)

Projektet skall studera hur trafiksäkerheten i samband med användningen av små fordon, tex exempel elsparkcyklar, olika typer av lastcyklar, cyklar, el-mopeder, i låg hastighet på väg kan förbättras.
Bild med ett ungt par som håller i varsin elsparkcykel och står på en mindre stadsgata

Modulär och skalbar mobilitetshubb med laddning för delad mikromobilitet

Målet med projektet är att utveckla och testa en skalbar och modulär mobilitetshubb med stöd för laddning av delade elsparkcyklar. Syftet är att främja hållbar mobilitet och minska miljöpåverkan, samt...
Lastbil kör in från sidan, bil kör mot kameranoch en människa går längs med lastbilen

Nätverk reglering automatiserad körning

Internationella och EU-regler för automatiserad körning är mitt i ett hopp. Det kommer att pågå omfattande regulatoriska aktiviteter under projektperioden 2023-2025. Därför är det rätt tillfälle för...
Superhjälptekvinna bredvid skylt där det står parkyria

Parkcess del II - Parkyria

Projektet ska forska vidare på PARKYRIAs potential att effektivisera resursanvändning i stadsutvecklingens tidiga skeden.
Helsingbotica

HelsingBotica - förstudie om datadelning för förbättrad mikromobilitet och leveransrobotar

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av infrastruktur för framtidens fordon genom att utveckla förmågor för datadelning mellan mikromobilitet och staden.
En person skriver på en genomskinlig whiteboard. Foto: Kvalifik on Unsplash.

Skapa ett projekt

Att skapa samarbeten genom innovationsprojekt är centralt i Drive Swedens verksamhet. I våra projekt banar aktörer från näringsliv, offentliga organisationer, universitet och forskningsinstitut tillsammans väg för innovation som gör skillnad. Ansökningar bedöms mot programmets övergripande mål och vår programlogik.
Personer använder sig av hyrcyklar, elsparkcykel och kollektivtrafik.

Utlysning

Utlysningen "Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik" stängde 3 maj. Här finns informationsfilm, presentation och formalia kring utlysningen samt vilka sju projekt som blev beviljade finansiering.