Skip to main content

Projekt

Varje år medfinansierar Drive Sweden, genom Vinnova, Energimyndigheten och Formas, ett tjugotal projekt med en eller flera parter. Resultaten diskuteras på våra årliga Drive Sweden Forum och i andra typer av programaktiviteter så som workshops och kunskapsseminarier. Läs mer om våra projekt nedan.

Läs om vägen från idé till ett Drive Sweden-projekt här.

A visualization of traffic and pedestrians. Photo: Ericsson.

3GPP Delivery robots

Syftet med detta projekt är att praktiskt utforska både mänskliga och tekniska krav och begränsningar kopplade till framtida tillgång till självkörande leveranstjänster. Dessa tillhandahålls med hjälp...
driveswedenbg

4All

Projektets syfte är att ta fram underlag som kan bidra till hållbara mobilitetslösningar, i form av demonstratorer/piloter på en specifik plats, som utgår från att vara till nytta ”for all” och...
5g ride

5G Ride

(2020-2020) De kommande åren kommer att bjuda på ett flertal pilotprojekt i Stockholm med fokus på hur 5G och kontrolltorn kan användas inom framtidens kollektivtrafik. 5G Ride är ett av dess projekt...
robotaxi

Affärsmodeller för robotaxi

Detta projekt avser att undersöka i vilka fall som en flotta av robotaxis kan vara ett alternativ för vissa typer av kollektivtrafik i Sverige. För att robotaxis ska fungera som koncept och...
ad cards photo

AHA - A Human Approach

Ska vi, och våra städer, anpassa oss till ny mobilitet i städerna eller kan teknik skräddarsys för oss? AHA-projekten syftar till att skapa nya sätt att utveckla moderna fordon och smarta städer för...
aha

AHA II - A Human Approach II

AHA II bygger vidare på samarbetsmodellen som arbetats fram i AHA genom att även engagera användarna i utvecklandet av framtida mobilitetslösningar.
Text saying AI Aware over an animation of Gothenburg.

AI Aware

AI Powered Awareness for Traffic Safety (AI Aware) är ett koncept för att undersöka och testa central trafikkontroll som stöder uppkopplade och automatiserade fordon. Genom en gemensam molntjänst...
ai driven mobilitet

AI-driven mobilitet

AI erbjuder en enorm potential för att möjliggöra nya produkter och tjänster och för att effektivisera processer. Tack vare det kan AI vara drivande för att lösa samhällsutmaningar och för att stärka...
projektbilder ds

ART

(2016-2017) Projektet avsåg att undersöka och analysera trender och förutsättningar för halv- och/eller helautomatiserade lastbilar och robotar i urbana miljöer inom avfalls- och återvinningsområdet...

Automatiserade logistiktjänster

Godstransportsystemet står inför stora utmaningar, framför allt i våra städer, där godsvolymer beräknas öka i relation till urbanisering och individualisering. För att skapa förutsättningar för...
autom for okad tillg

Automatisering för ökad tillgänglighet

(2016-2017) Hur mycket kan framtidens självkörande fordon bidra till att öka friheten för personer med funktionsnedsättning? I denna förstudie genomför Norconsult Astando, Norconsult och Viktoria...
traktor vid bro

Autonomous Site - Confined Autonomous Solution test and validation

(2020-2021) Projektets mål var att testa, verifiera och validera ett autonomt (L4) transportsystem för ett avgränsat område.
En person skriver på en genomskinlig whiteboard. Foto: Kvalifik on Unsplash.

Skapa ett projekt

Att skapa samarbeten genom innovationsprojekt är centralt i Drive Swedens verksamhet. I våra projekt banar aktörer från näringsliv, offentliga organisationer, universitet och forskningsinstitut tillsammans väg för innovation som gör skillnad. Ansökningar bedöms mot programmets övergripande mål och vår programlogik.

Utlysningar

Inom Drive Sweden finns det med jämna mellanrum möjlighet att genom utlysningar söka stöd för nya projekt. Här lägger vi upp information när så är fallet.