Skip to main content

Projekt

Varje år medfinansierar Drive Sweden, genom Vinnova, Energimyndigheten och Formas, ett tjugotal projekt med en eller flera parter. Resultaten diskuteras på våra årliga Drive Sweden Forum och i andra typer av programaktiviteter så som workshops och kunskapsseminarier. Läs mer om våra projekt nedan.

Så här skapar du ett projekt

En person som cyklar förbi en bil.

FlexGate

I de flesta nya bostadsområden planeras idag för ett så kallat mobilitetshus där olika mobilitetstjänster och möjlighet till parkering ska erbjudas. Men det är ofta en utmaning att få ekonomin kring...
En varuleverans når ett varuskåp efter transport via scooter. Foto: Ciklo.

CoMiMo – Connected Micro Mobility

CoMiMo - Connected Micro Mobility - bygger på en systemlösning som undanröjer de hinder som idag finns för uppkopplad, effektiv och säker mikromobilitet. Projektet skapar samverkan och löser behov i...
Ett eldrivet mindre fordon för citylogistik. Foto: Ragn-Sells.

Urban Logistik Barkarby

Hur ser framtidens hållbara flöde av produkter och varor till och från staden ut? Hur använder vi stadens ytor på ett optimalt sätt? Vilka transportfordon ska vi använda och hur kommer stadens...
En SL-buss på en väg vid vinterväglag. Foto: SL.

Delat väglagsdata för tillförlitlig busstrafik

Projektet omfattar en system- och teknikdemonstration, som genom ett uppkopplat transportsystem syftar till att bidra till en pålitlig och attraktiv busstrafik tack vare tillgången till tillförlitlig...
Ett parkeringsgarage och en bil. Photo: Emiliano Vittoriosi on Unsplash.

Parkcess.com Better use of space: en digital marknadsplats för parkeringsköp i tidiga skeden

Parkcess är ett digitalt verktyg, en marknadsplats, där köpare och säljare av tillgång till p-platser under detaljplane- och bygglovsskede kan mötas och dela p-kapacitet.
Liseberg i Göteborg. Foto: Göteborg & Co.

REDIG: Regionala Godshubbar i Göteborg

REDIG avser att lägga grunden för ett nytt, öppet och fossilfritt logistiksystem av evenemangsstråket i Göteborg. Projektet är också en del av Gothenburg Green City Zone. I denna förstudie analyserar...
Arbetsprocess på en whiteboard. Foto: UX Indonesia on Unsplash

Förberedelseprojekt Testbädd AV Trollhättan

I ett niomånaders projekt undersöker Trollhättans Stad tillsammans med NEVS och AstaZero hur processen inför tester av självkörande fordon på allmän väg kan bli mer effektiv.
Två självkörande fordon i stadsmiljöer. Foto: NEVS/CEVT.

Färdplan för hållbara mobilitetslösningar baserade på autonom körning i komplex stadsmiljö

Projektet (även kallat Färdplan autonom mobilitet) handlar om att undersöka, definiera och inventera förutsättningar för autonom mobilitet. Bland annat undersöks vilka förutsättningar som krävs...
An autonomous vehicle from NEVS in an illustrated city. Photo: NEVS.

BASE - Brunnshög Automated Sustainable Electromobility

BASE mål är att främja en hållbar stadsutveckling med minskad stadsbilism, genom att förbereda för en delad autonom mobilitetstjänst som integreras med befintlig kollektivtrafik.
Två kvinnor som cyklar i en stad.

Demonstration av teknik för att identifiera rörelsen i en stad

Projektet (även kallat Rörelsen i en stad) utvecklar en Crowd Analytics-tjänst för urban mobilitet. Genom att kombinera och bearbeta mobildata, kartadata, trafikdata och demografisk data följer...
En busshållsplats.

Färdplan Färingsö

Med färdplan Färingsö vill vi accelerera omställningen till morgondagens vision om uppkopplad, autonom, digitaliserad och hållbar kollektivtrafik för landsbygden. Genom att identifiera och utifrån...
EU flags in Brussels. Photo by Guillaume Périgois on Unsplash.

HEUDRIS

HEUDRIS syftar till att utveckla och driva Drive Swedens och intresserade parters möjligheter till framgångsrikt engagemang i olika aktiviteter och finansieringsalternativ på den europeiska R&I-arenan...
En person skriver på en genomskinlig whiteboard. Foto: Kvalifik on Unsplash.

Skapa ett projekt

Att skapa samarbeten genom innovationsprojekt är centralt i Drive Swedens verksamhet. I våra projekt banar aktörer från näringsliv, offentliga organisationer, universitet och forskningsinstitut tillsammans väg för innovation som gör skillnad. Ansökningar bedöms mot programmets övergripande mål och vår programlogik.

Utlysningar

Nu har Drive Sweden en ny utlysning. Läs mer här!