Skip to main content
sex personer sitter och lyssnar på föredrag

Om oss

Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram (SIP) som fokuserar på att skapa framtidens mobilitetssystem för människor och gods som är hållbara, säkra och tillgängliga för alla. Drive Sweden är ett ekosystem av cirka 200 aktörer från näringsliv, samhälle och akademi som tillsammans utvecklar, testar och implementerar effektiva, uppkopplade, delade och automatiserade transportlösningar. 

Programmet

Drive Sweden är ett av Sveriges 17 strategiska innovationsprogram, med finansiering från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. De aktörsdrivna innovationsprogrammen samverkar inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige och ska bidra till att skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. Den statliga satsningen omfattar totalt åtta miljarder kronor på program som kan få finansiering i upp till tolv år, där näringslivet och andra aktörer bidrar med lika mycket.

Organisation

Drive Sweden styrs med hjälp av en styrelse, ett programkontor och ett kansli – i nära dialog med finansiären Vinnova. Styrelsen bestämmer bland annat programmets inriktning och beslutar om nya projekt medan programkontoret gör verkstad av programmets utveckling, diskuterar projektidéer och leder våra temaområdenKansliet administrerar arbetet och håller ihop såväl projektrelaterade uppgifter och programplattformar som event och det externa arbetet. Både styrelse och programkontor består av representanter från våra partnerorganisationer och styrelsens ledamöter väljs av våra partners vid årsstämman som hålls en gång om året.

Image
Drive Swedens organisationsbild

Styrelsen

Drive Sweden styrs av den programstyrelse som valdes på årsstämman i januari 2023.

Peter Eriksson, styrelseordförande i Drive Sweden

Peter Eriksson

(chairman)

Anna Lindell, Trafikverket.

Anna Lindell

Trafikverket
Swedish Transport Administration

Anna Kramers

Anna Kramers

Mistra SAMS

Anna Svensson

Anna Svensson

Göteborgs Stad
City of Gothenburg

Camilla Lood

Camilla Lood

Business Sweden

Gerhard

Gerhard Wennerström

Samtrafiken

Petra Wermström, Transportstyrelsen. Foto: Transportstyrelsen.

Petra Wermström

Transportstyrelsen
Swedish Transport Agency

Klara Bergkvist

Klara Bergkvist

GoMore

Magnus Hjälmdahl

Magnus Hjälmdahl

Sweco

Sara Bergendorff, Stockholms stad.

Sara Bergendorff

Stockholms stad
City of Stockholm

Malin Labecker, Volvo Cars.

Malin Labecker

Volvo Cars

Pia Berglund

Pia Berglund

Einride

Ulrik Janusson

Ulrik Janusson

Scania

Tord Hermansson

Tord Hermansson

Lindholmen Science Park

Christian Fredricsson

Christian Fredricsson

Vinnova

Andreas Netz

Andreas Netz

Vinnova

Programkontoret

Medlemmar i programkontoret:

azra

Azra Habibovic

Scania

azra.habibovic@scania.com

christina

Christina Stenman Jörgensen

AB Volvo – Business Models

christina.stenman.jorgensen@volvo.com

Christian Fredricsson

Christian Fredricsson

Vinnova

christian.fredricsson@vinnova.se

Ingrid Skogsmo

Ingrid Skogsmo

VTI – EU Coordination

ingrid.skogsmo@vti.se

kent eric

Kent Eric Lång

RISE – Policy Development

kent-eric.lang@ri.se

Robert Ståhl

Robert Ståhl

Swedish Transport Agency – Policy Development

robert.stahl@transportstyrelsen.se

Lionel

Lionel Belzons

CEVT

lionel.belzons@cevt.se

Magnus

Magnus Granström

SAFER - Public Engagement

magnus.granstrom@chalmers.se

Malin

Malin Andersson

Drive Sweden – Programme Director

malin.andersson@drivesweden.net

Marketta

Marketta Jurmu

Västtrafik

Marketta.Jurmu@vasttrafik.se

Mats

Mats Lundin

Volvo Cars – Open Calls

mats.lundin@volvocars.com

Mia

Mia Hesselgren

KTH

miahes@kth.se

Mikael Rönnholm

Mikael Rönnholm

Koenigsegg

mikael.ronnholm@koenigsegg.com

Olof Johansson

Olof Johansson

The Swedish Transport Administration – Society Planning

olof.b.johansson@trafikverket.se

Stefan

Stefan Myhrberg

Ericsson – Digital Infrastructure

stefan.myhrberg@ericsson.com

Susanne Duval

Susanne Duval Innings

The City of Helsingborg
susanne.duval.innings@helsingborg.se

Petter Åsman

Petter Åsman

Trafikverket - traffic authority

petter.asman@trafikverket.se
Telephone: 010-124 00 69
Mobile: 072-530 59 98

Partners

Partners

Drive Swedens partners är en hörnsten för att driva på arbetet för ett säkrare och mer hållbart transportsystem. Det är genom våra partners som de största effekterna av vårt gemensamma arbete skapas; både genom ett kunskapsutbyte som stärker alla olika aktörer men också genom konkreta resultat och initiativ från de projekt och forum där de deltar. Våra partners representerar offentlig sektor, näringsliv och akademi – både nationellt och internationellt. Se alla våra partners här.