Skip to main content
sex personer sitter och lyssnar på föredrag

Om oss

Drive Sweden är en statlig kraftsamling för mer hållbara transportsystem. Programmet samlar över 200 aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor. Genom att finansiera innovationer bidrar Drive Sweden till att nya lösningar inom delad, uppkopplad och automatiserad mobilitet inte bara blir tekniskt, affärsmässigt och legalt möjliga, utan också skapar nyttor för både samhälle, individ och näringsliv. Programmet har funnits sedan 2015 och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Partners bekräftar att den breda samverkan i projekt och programaktiviteter leder till ett vidgat perspektiv, snabb kunskapsutveckling och mer marknadsanpassade lösningar.

Programmet

Drive Sweden är ett av Sveriges 17 strategiska innovationsprogram, med finansiering från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. De aktörsdrivna innovationsprogrammen samverkar inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige och ska bidra till att skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. Den statliga satsningen omfattar totalt åtta miljarder kronor på program som kan få finansiering i upp till tolv år, där näringslivet och andra aktörer bidrar med lika mycket.

Drive Swedens alla partners visas på en storbildsskärm

Partners

Det är genom våra partners som de största effekterna av vårt gemensamma arbete skapas; både genom ett kunskapsutbyte som stärker alla olika aktörer men också genom konkreta resultat och initiativ från de projekt och forum där de deltar. Våra partners representerar offentlig sektor, näringsliv och akademi – både nationellt och internationellt. Se alla våra partners här.

Styrelsen

Styrelsen är ansvarig för programmets projektportfölj, innovationsagenda och strategiska inriktning. Styrelsen består av representanter från våra partnerorganisationer. Ledamöterna väljs av våra partners vid årsstämman, som hålls en gång om året. Vill du nominera kandidat till styrelsen eller komma i kontakt med valberedningen, maila programoffice@drivesweden.net

Drive Sweden styrs av den programstyrelse som valdes på årsstämman i februari 2024.

Peter Eriksson, styrelseordförande i Drive Sweden

Peter Eriksson

(chairman)

Anna Lindell, Trafikverket.

Anna Lindell

Trafikverket
Swedish Transport Administration

Anna Kramers

Anna Kramers

Mistra SAMS

Pia Wijk

Pia Wijk

Einride

Gerhard Wennerström

Gerhard Wennerström

Samtrafiken

Petra Wermström, Transportstyrelsen. Foto: Transportstyrelsen.

Petra Wermström

Transportstyrelsen
Swedish Transport Agency

Lennart Persson

Lennart Persson

Trivector

Magnus Hjälmdahl

Magnus Hjälmdahl

Sweco

Sara Bergendorff, Stockholms stad.

Sara Bergendorff

Stockholms stad
City of Stockholm

Malin Labecker, Volvo Cars.

Malin Labecker

Volvo Cars

Ulrik Janusson

Ulrik Janusson

Scania

Maria Oscott

Maria Oscott

Lindholmen Science Park

Richard Hellborg

Richard Hellborg

Vinnova

Håkan Olofsson

Håkan Olofsson

Ericsson

Oscar Grönvall

Oscar Grönvall

Helsingborg Stad

Programkontoret

I programkontoret utvecklas projektidéer, tematiska inriktningar och programaktiviteter. Programkontoret består av representanter från våra partnerorganisationer. Vill du komma i kontakt med programkontoret, kontakta enskild peson nedan, eller maila maila programoffice@drivesweden.net

Medlemmar i programkontoret 2024:

azra

Azra Habibovic

Scania

azra.habibovic@scania.com

Christian Fredricsson

Christian Fredricsson

Vinnova

christian.fredricsson@vinnova.se

Ingrid Skogsmo

Ingrid Skogsmo

VTI – EU Coordination

ingrid.skogsmo@vti.se

Kent-Erik Lång

Kent Eric Lång

RISE – Policy Development

kent-eric.lang@ri.se

Robert Ståhl

Robert Ståhl

Swedish Transport Agency – Policy Development

robert.stahl@transportstyrelsen.se

Jenny Gustavsson

Jenny Gustavsson

Telia - Business Models

jenny.z.gustavsson@teliacompany.com

Magnus

Magnus Granström

SAFER - Public Engagement

magnus.granstrom@chalmers.se

Malin Andersson

Malin Andersson

Drive Sweden – Programme Director

malin.andersson@drivesweden.net

Mats

Mats Lundin

Volvo Cars – Open Calls

mats.lundin@volvocars.com

Mia

Mia Hesselgren

KTH

miahes@kth.se

Olof Johansson

Olof Johansson

Trafikverket – Society Planning

olof.b.johansson@trafikverket.se

Susanne Duval

Susanne Duval Innings

The City of Helsingborg
susanne.duval.innings@helsingborg.se

Petter Åsman

Petter Åsman

Trafikverket - traffic authority

petter.asman@trafikverket.se
Telephone: 010-124 00 69
Mobile: 072-530 59 98

Timo Kero

Timo Kero

AstaZero

timo.kero@astazero.com
 

Två män skakar han på en scen. Drive Swedens logotyp på skärmen i bakgrunden

Kansliet

Kansliet ansvarar vi för framdrift och administration av programmets verksamhet. Vi verkställer styrelsens och programkontorets beslut, administrerar projektprocesser och genomför event och andra programaktiveter. Vårt syfte är att Drive Sweden ska fungera så effektivt som möjligt. Lindholmen Science Park är värd för kansliet. Arbetet leds av programchef och bedrivs tillsammans med medarbetare som innehar olika ansvarsområden.
Tre personer stpr runt ett bord och pratar med varandra

Engagera dig!

För att kunna ställa om transportsystemet till ett uppkopplat, automatiserat och hållbart transportsystem krävs samarbete mellan en rad olika aktörer. Drive Sweden är ett ekosystem av cirka 200 aktörer från näringsliv, samhälle och akademi som tillsammans utvecklar, testar och implementerar effektiva, uppkopplade, delade och automatiserade transportlösningar.