Skip to main content

Nya synsätt på mobilitet

Drive Sweden driver på utvecklingen av digitaliserade, uppkopplade och delade mobilitetslösningar för ett hållbart transportsystem. Genom breda samarbeten utvecklar och testar vi nya lösningar
som stärker Sveriges konkurrenskraft.

Parkeringsplats växer igen och täcks med gräs
kvinna beställer en bil som ska ta henne hem
uppkopplade lastbilar synkar med ett torn
A blurry picture of a city and traffic at night.
lego-gubbar på gräsmatta
Tre personer stpr runt ett bord och pratar med varandra

Engagera dig!

För att kunna ställa om transportsystemet till ett uppkopplat, automatiserat och hållbart transportsystem krävs samarbete mellan en rad olika aktörer. Drive Sweden är ett ekosystem av cirka 200 aktörer från näringsliv, samhälle och akademi som tillsammans utvecklar, testar och implementerar effektiva, uppkopplade, delade och automatiserade transportlösningar.
AI analys av trafik

Tekniken som förutser trafikolyckor tar steget över Atlanten

Uppkopplade lösningar för ökad trafiksäkerhet har återkommit som en röd tråd under Drive Swedens sju första år. Genom projektsviten AD AWARE har en rad olika lösningar testats och sedan implementerats och i det senaste projektet som AI AWARE Scale Up, vars resultat presenteras under en slutkonferens den 23 november 2023, har parterna tagit steget över Atlanten för att arbeta vidare med det de skapat – och kopplar nu även på AI för att ytterligare öka effekten.
Scen-vision-publik

Se filmer och presentationer från Forum!

Eventet omfattade 18 projektpresentationer, en session med fokus på delad mobilitet och keynote Olaf Sakkers som föreläste om mobilitet på en växande marknad samt 20 utställare. Nu kan du ta del av filmer och alla talares presentationer från Forum!

Nyheter

Resegruppen framför en buss

Självkörande kollektivtrafik - hur ser nästa steg ut?

2023-11-28
Under flera år har man i Sverige testat små skyttelbussar i kollektivtrafiken. Men vad är nästa steg? Hur kommer vi vidare med självkörande kollektivtrafiklösningar? I november reste projektet Drive...
Nyhetsbrev-what about the roads

Smarta fordon - men vad händer med vägarna?

2023-11-20
Att anpassa introduktionen av högteknologiska funktioner som underlättar interaktion mellan bilar, vägar och omgivande infrastruktur fortsätter att innebära utmaningar. Vi tittar på vad som händer...
DS-nyhetsbrev - kliv ut ur bilen!

Kom ut ur bilen!

2023-11-20
Ska vi göra massiva investeringar i vanlig kollektivtrafik, installera tusentals förarlösa fordon eller satsa på ökad användning av delade bilar och elskotrar? Vi har tagit tempen på olika metoder för...

Kommande event

-
Pascal @Lindholmen Science Park and Online
Lastbilar på väg med digitalisering ettor och nollor

AI Enhanced Mobility slutkonferens

Välkommen på slutkonferensen för projektet AI Enhanced Mobility. Du kommer att få veta mer om...
-
Pascal @Lindholmen Science Park and Online
AI Logistik

AI Enhanced Mobility final conference

We invite you to the final conference of the AI Enhanced Mobility project to share the results of...
-
Online
En kaffekopp, en dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon.

Lunch & Learn: Nationell samverkan ökar tillgänglighet av data i transportsystemet

Vill du veta mer om hur Sveriges alla transportmyndigheter tillsammans kommer arbeta för en ökad...

Ta del av vad som händer

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få reda på vad som händer i Drive Sweden!

A blurry picture of a city and traffic at night.
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden Innovation Cloud

Projektet förser Drive Sweden med en teknik- och tjänsteplattform för att möjliggöra och driva utveckling, demonstration och innovation av automatiserade transporter och mobilitetstjänster så att Sverige och svenska aktörer kan nå Drive Swedens mål att göra Sverige ledande inom området. Molntjänsten, med alla dess funktioner, är tillgänglig för projektpartners och kan användas för att interagera med nya aktörer.

En av Drive Swedens pusselbitar, med texten Affärsmodeller, uppsatt på en whiteboard med anteckningar.

Drive Sweden Business Model Lab

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en flaskhals.

Drive Sweden Policy Lab presenteras på Drive Sweden Forum 220908.

Drive Sweden Policy Lab

Eftersom lagar och regler inte kan ändras i samma höga takt som utvecklingen av teknik och marknad håller behövs nya metoder för policy- och regleringsinnovation.

gata i stad

AI-driven Mobilitet

AI erbjuder en enorm potential för att möjliggöra nya produkter och tjänster och för att effektivisera processer. Tack vare det kan AI vara drivande för att lösa samhällsutmaningar och för att stärka konkurrenskraften för företag och organisationer som anammar tekniken och tar sig an möjligheterna. AI-driven mobilitet agerar som en hängiven komponent för att accelerera de olika aktörernas användande av AI i det svenska ekosystemet för mobilitet.

Some of the SME Network partners at the MOVE conference in Austin, Texas 2022.

Drive Sweden SME Network

Drive Sweden SME Network hjälper vårt partnerskaps små och medelstora företag i deras arbete med att främja smart mobilitet globalt och samtidigt växa som företag.

jordglob

Internationalisering

De framsteg som gjorts inom Drive Swedens plattform har väckt ett stort intresse runt världen, vilket bland annat återspeglas i att vi har partners från 20 olika länder. Genom ett ökat internationellt engagemang möter vi upp det globala intresset för Drive Sweden samtidigt som vi öppnar upp nya möjligheter för kunskapsdelning och nätverkande som kan gynna arbetet för att lösa utmaningarna kring framtidens mobilitet.

Temaområden

Illustration av samhällsfunktioner i en tänkt stadsmiljö. Illustration: Göteborgs stad.

Samhällsplanering

Användningen av digitalisering, automatisering och delade tjänster kan bidra till mer attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer och effektivare transportsystem. Rätt använt kan digitaliserade och...
En av Drive Swedens pusselbitar, med texten Affärsmodeller, uppsatt på en whiteboard med anteckningar.

Affärsmodeller

Ny och mer hållbar teknik inom mobilitet och transporttjänster skapar affärsmöjligheter. Samtidigt har affärsmodeller och ekonomins ekosystem identifierats som flaskhalsar för tillväxten av nya...
Data från trafik i Stockholm som visas i Innovation Cloud. Ett exempel på arbete med digital infrastruktur inom Drive Sweden.

Digital infrastruktur

I takt med att transportsektorn blir alltmer uppkopplad, automatiserad, elektrisk och tjänsteinriktad ökar kraven på att snabbt utveckla produkter och tjänster för att möta nya behov och marknader.

Medborgarinvolvering

Medborgarinvolvering kring framtidens mobilitetslösningar har identifierats som en prioritering för regeringar, industri och andra intressenter för att kunna skörda de förväntade samhälleliga och...
Fyra personer samarbetar vid bord

Policy och regelverk

Nya innovationer och teknik riskerar att inte komma till användning eller försenas på grund av föråldrade regelverk. Men nya lösningar för framtidens mobilitet driver på alla typer av regelverk till...