Skip to main content

Samhällsplanering

Illustration av samhällsfunktioner i en tänkt stadsmiljö. Illustration: Göteborgs stad.

Samhällsplaneringsprocesser möjliggör utveckling och uppskalning av framtidens mobilitet. Transportsystemet har utmaningar kring trafiksäkerhet, trängsel, luftföroreningar och energiförbrukning. Användningen av digitalisering, automatisering och delade tjänster kan bidra till mer attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer och effektivare transportsystem. Rätt använt kan digitaliserade och automatiserade transportsystem bidra till lösningar som skapar värde för samhället och individen. Offentliga och privata aktörer behöver hjälpas åt för att hitta lösningar som både skapar nytta för samhället, individen och affären. 


Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
Online
En kaffekopp, en dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon.

Lunch & Learn: Vad säger Trafikanalys årliga rapport om tillgänglighet, trafiksäkerhet, hälsa och utsläpp?

Varje år följer Trafikanalys upp de transportpolitiska målen vad gäller samhällsekonomiskt effektiv...
-
Online
Ungdomar reser med buss

Mobildata revolutionerar kunskapen om resvanor och möjliggör nya förmågor

Att förstå människors resvanor och resbehov är viktigt vid planering av växande städers struktur, ny...
-
Visual Arena, Lindholmen Science Park, Göteborg
Foto som symboliserar arbetet med färdplan för autonom mobilitet

Tillsammans tar vi nästa steg till autonom körning i stadsmiljö

Den 6 oktober 2023 hölls ett temamöte med avstamp i projektet Färdplan för hållbara...
-
Zoom
Hållplats 2023 - utan banner

Hållplats 2023 – reflektioner och insikter för att öka det hållbara resandet

Runt 180 personer deltog i mötet när Västtrafik presenterade insikter och erfarenheter från sin...

Projekt och resultat

Läs projektresultat om bland annat framtida scenarier för självkörande fordon i Sverige och modelleringar av självkörande fordon på stadsnivå.

aimg

Det automatiserade transportsystemets effekter – SEVS för AD

(2016-2017) Vilka effekter får det automatiserade transportsystemet på samhället? Vilka är de automatiserade lösningarna som kan bidra till ett mer hållbart transportsystem? Vi behöver utveckla...
Illustration av mobilitet i en stad.

Hur kan autonoma transportsystem skapa värde i städer?

För att autonoma fordon ska ha en framtida roll i stadsmiljö behöver tekniken och de tekniska systemen ge ett tydligt värde till användarna, i detta fall både städer och dess invånare. Autonoma fordon...
metodermatt

Metoder och mått för utvärdering av det automatiserade transportsystemets inverkan på samhället

(2016-2017) Automatiseringen av transportsystemet kan föra med sig stora fördelar, som ökad säkerhet, förbättrad effektivitet, mindre miljöpåverkan, förbättrad tillgänglighet och bekvämlighet. För att...
Bil kör på en bred motorväg

DS Test Site Göteborg 2016

Detta projekt syftar till att ta fram en plan för hur verklighetslab kan stödjas i Göteborg med en operativ organisation för verklighetslab. Den första tillämpningen som planeras är minibussar på...
Kvinna dricker ur en kopp och kollar på färdmedel i mobilen

Så jobbar Drive Sweden med Mobility as a Service (MaaS)

Vad är kollektivtrafik idag och imorgon? Inom ramen för samarbetet mellan DriveSweden och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, driver vi utveckling och diskuterar framtidens kollektiva mobilitet. Vad krävs för att förnya definitionen av kollektivtrafik och för att dra nytta av potentialen i nya typer av mobilitetstjänster?

Kvinna dricker ur en kopp och kollar på färdmedel i mobilen

MaaS for Sustainable Cities

Målet är att dra nytta av de möjligheter som finns kopplade till visionen om kombinerad mobilitet, eller Mobility as a Service (MaaS). Projektet driver aktiviteter för att säkerställa att nyttor med...