Skip to main content

Samhällsplanering

illustration över två hus med en spårvagn och en buss mitt emellan dem

Digitalisering och automatiserade transportsystem kan skapa värde för samhället. Och vi behöver samhällsplaneringsprocesser som möjliggör utveckling och uppskalning av framtidens mobilitet. I vårt arbete för att förändra och skapa nya visioner jobbar vi för tätare kopplingar mellan offentliga och privata aktörer.

samhällsplanering bild

Drive Sweden har kapaciteten att engagera intressenter i planeringen för hållbara samhällen och för att möjliggöra ny teknik och nya produkter och tjänster relaterade till uppkopplade och automatiserade transportsystem. Vi kan underlätta den nödvändiga överföringen av kunskap för att lära oss mer om samhällets effekter och behov i samband med implementeringen av framtida mobilitetslösningar.

Drive Sweden har tidigare drivit några strategiska projekt som rör temat genom framtida scenarier för självkörande fordon i Sverige, co-creation labs och användardrivna innovationsmetoder baserade på människocentrerad forskning. Nu är det dags att lära av erfarenheterna från dessa projekt och skapa en systematisk strategi för att engagera städer och myndigheter i diskussionen om hur uppkopplade och automatiserade transportsystem kan öka hållbarheten, vara en del av nya mobilitetslösningar och förbättra våra medborgares vardag.

Vårt scope omfattar utmaningarna kring säkerhet, trängsel, luftföroreningar och koldioxid samt utforskar hur användningen av digitalisering, automatisering och delade tjänster kan bidra till att utforma attraktiva stadsmiljöer och effektiva transportsystem. För att få driva arbetet kring detta framåt vill vi öka samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn samt akademin.

Drive Sweden kan, likt få andra, ge input i processerna kring detta föränderliga område genom kunskap, nätverk, ny teknik, simuleringar, framtida affärsmodeller och tjänster samt insikter från användarinvolverade studier. Kort och gott så har vi verktygen att bidra till alla relevanta områden.