Skip to main content

Samhällsplanering

Illustration av samhällsfunktioner i en tänkt stadsmiljö. Illustration: Göteborgs stad.

Samhällsplaneringsprocesser möjliggör utveckling och uppskalning av framtidens mobilitet. Transportsystemet har utmaningar kring trafiksäkerhet, trängsel, luftföroreningar och energiförbrukning. Användningen av digitalisering, automatisering och delade tjänster kan bidra till mer attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer och effektivare transportsystem. Rätt använt kan digitaliserade och automatiserade transportsystem bidra till lösningar som skapar värde för samhället och individen. Offentliga och privata aktörer behöver hjälpas åt för att hitta lösningar som både skapar nytta för samhället, individen och affären. 


Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
Visual Arena, Lindholmen Science Park, Göteborg
Foto som symboliserar arbetet med färdplan för autonom mobilitet

Tillsammans tar vi nästa steg till autonom körning i stadsmiljö

Välkommen till ett temamöte som tar avstamp i projektet Färdplan för hållbara mobilitetslösningar...
-
Zoom
Hållplats 2023 - utan banner

Hållplats 2023 – reflektioner och insikter för att öka det hållbara resandet

Runt 180 personer deltog i mötet när Västtrafik presenterade insikter och erfarenheter från sin...
Online
Person står vid övergångsställe

Viable Cities Transition LAB Forum

På Transition Lab Forum 12 gör vi ett djupdyk i framtidens mobilitet som nyckelfråga för omställning...
-
Online
Public transport and a bike. Photo: Mika Baumeister on Unsplash

Framtidens kollektiva mobilitet: Nya resvanor med mer individanpassade tjänster

Det finns ett ökat behov att förstå resenärers och kunders behov i syfte att utveckla...

Projekt och resultat

Läs projektresultat om bland annat framtida scenarier för självkörande fordon i Sverige och modelleringar av självkörande fordon på stadsnivå.

Stad med nätverk av uppkoppling ovanpå

Automatiserade logistiktjänster 1.2

CLOSER/Lindholmen Science Park driver en förstudie inom DriveSweden om Automatiserade logistiktjänster (förkortat Autolog). Nu föreslås Autolog utökas med ett delprojekt kopplat till en annan...
Inuti en bil på en person som kör

Autonoma fordon - del av FÖP centrala Göteborg

Utvecklingen av självkörande fordon går mycket snabbt och system som under vissa förutsättningar stödjer autonom körning kommer snart att vara redo för en marknadsintroduktion.
An autonomous vehicle from NEVS in an illustrated city. Photo: NEVS.

BASE - Brunnshög Automated Sustainable Electromobility

BASE mål är att främja en hållbar stadsutveckling med minskad stadsbilism, genom att förbereda för en delad autonom mobilitetstjänst som integreras med befintlig kollektivtrafik.
Ciklo swap station. Foto: Ciklo

CoMiMo – Connected Micro Mobility

CoMiMo - Connected Micro Mobility - bygger på en systemlösning som undanröjer de hinder som idag finns för uppkopplad, effektiv och säker mikromobilitet. Projektet skapar samverkan och löser behov i...

Vill du veta mer om temaområdet samhällsplanering?

Kontakta våra ansvariga

Kvinna dricker ur en kopp och kollar på färdmedel i mobilen

Så jobbar Drive Sweden med Mobility as a Service (MaaS)

Vad är kollektivtrafik idag och imorgon? Inom ramen för samarbetet mellan DriveSweden och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, driver vi utveckling och diskuterar framtidens kollektiva mobilitet. Vad krävs för att förnya definitionen av kollektivtrafik och för att dra nytta av potentialen i nya typer av mobilitetstjänster?

Kvinna dricker ur en kopp och kollar på färdmedel i mobilen

MaaS for Sustainable Cities

Målet är att dra nytta av de möjligheter som finns kopplade till visionen om kombinerad mobilitet, eller Mobility as a Service (MaaS). Projektet driver aktiviteter för att säkerställa att nyttor med...

Vill du veta mer om MaaS?

Så jobbar Drive Sweden med Klimatsmart mobilitet 2030

Drive Sweden underlättar överföring av kunskap mellan olika perspektiv, så att samhällets effekter och behov omhändertas i samband med implementeringen av framtida mobilitetslösningar. Vi har två pågående projekt med fokus på samarbete och kunskapsöverföring inom mobilitetssektorn.

Klimatsmart mobilitet 2030 som är ett samarbete med det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Projektet syftar till att överföra kunskap och behov mellan städer och Drive Swedens program och partners. 

Maas; eller Kombinerad, delad mobilitet och Nästa generations kollektivtrafik, i samarbete med K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Genom samarbetet med Viable Cities konkretiseras Drive Swedens vision om att "Sverige ska ta en ledande roll i att använda digital teknik för att skapa ett mer hållbart transportsystem" genom städers omställningsarbete.

Här samlas städernas behov för att klara målet om klimatneutralitet 2030 med den senaste tekniken för att identifiera behov och möjligheter, för att testa, för att samtala och lära.

  • Vad behöver städerna avseende teknik och organisering för att att identifiera och ställa om beteenden och resursutnyttjande inom planetens gränser?
  • Vad behöver testas eller implementeras?
  • Vilka behöver samarbeta och vem kan genomföra?

Inom initiativet Klimatsmart mobilitet 2030 skapar vi konkreta projekt för att med hjälp av digital teknik påskynda städers omställning. Vi arrangerar event och arbetar för att digital teknik och städers omställningsbehov skall ges gemensamt utrymme i Drive Swedens och Viable Cities löpande arbete.

En person mitt i en gata med trafik omkring sig som passerar snabbt.

Klimatsmart Mobilitet 2030

Syftet med projektet har varit att bidra till en accelererad omställning till hållbar mobilitet i svenska städer. Målet har varit att fördjupa och utveckla “Klimatsmart mobilitet 2030” och har varit...

Vill du veta mer om Klimatsmart mobilitet 2030?