Skip to main content

Samhällsplanering

Illustration av samhällsfunktioner i en tänkt stadsmiljö. Illustration: Göteborgs stad.

Samhällsplaneringsprocesser möjliggör utveckling och uppskalning av framtidens mobilitet. Transportsystemet har utmaningar kring trafiksäkerhet, trängsel, luftföroreningar och energiförbrukning. Användningen av digitalisering, automatisering och delade tjänster kan bidra till mer attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer och effektivare transportsystem. Rätt använt kan digitaliserade och automatiserade transportsystem bidra till lösningar som skapar värde för samhället och individen. Offentliga och privata aktörer behöver hjälpas åt för att hitta lösningar som både skapar nytta för samhället, individen och affären. 


Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
Online
Ungdomar reser med buss

Mobildata revolutionerar kunskapen om resvanor och möjliggör nya förmågor

Att förstå människors resvanor och resbehov är viktigt vid planering av växande städers struktur, ny...
-
Visual Arena, Lindholmen Science Park, Göteborg
Foto som symboliserar arbetet med färdplan för autonom mobilitet

Tillsammans tar vi nästa steg till autonom körning i stadsmiljö

Den 6 oktober 2023 hölls ett temamöte med avstamp i projektet Färdplan för hållbara...
-
Zoom
Hållplats 2023 - utan banner

Hållplats 2023 – reflektioner och insikter för att öka det hållbara resandet

Runt 180 personer deltog i mötet när Västtrafik presenterade insikter och erfarenheter från sin...
Online
Person står vid övergångsställe

Viable Cities Transition LAB Forum

På Transition Lab Forum 12 gör vi ett djupdyk i framtidens mobilitet som nyckelfråga för omställning...

Projekt och resultat

Läs projektresultat om bland annat framtida scenarier för självkörande fordon i Sverige och modelleringar av självkörande fordon på stadsnivå.

Stad med nätverk av uppkoppling ovanpå

Automatiserade logistiktjänster 1.2

CLOSER/Lindholmen Science Park driver en förstudie inom DriveSweden om Automatiserade logistiktjänster (förkortat Autolog). Nu föreslås Autolog utökas med ett delprojekt kopplat till en annan...
Inuti en bil på en person som kör

Autonoma fordon - del av FÖP centrala Göteborg

Utvecklingen av självkörande fordon går mycket snabbt och system som under vissa förutsättningar stödjer autonom körning kommer snart att vara redo för en marknadsintroduktion.
Bild kommer snart

Autonoma fordon - del av FÖP centrala Göteborg

Utvecklingen av självkörande fordon går mycket snabbt och system som under vissa förutsättningar stödjer autonom körning kommer snart att vara redo för en marknadsintroduktion. Även om det dröjer...
Animerad bild av en robot som hämtar sopor

Avfallshantering med robotar

Att använda robotar för avfallshämtning är ett nytt och innovativt tillvägagångssätt som kan eliminera några av de negativa effekterna av traditionella sophämtningsmetoder. Genom att använda robotar...

Vill du veta mer om temaområdet samhällsplanering?

Kontakta våra ansvariga

Kvinna dricker ur en kopp och kollar på färdmedel i mobilen

Så jobbar Drive Sweden med Mobility as a Service (MaaS)

Vad är kollektivtrafik idag och imorgon? Inom ramen för samarbetet mellan DriveSweden och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, driver vi utveckling och diskuterar framtidens kollektiva mobilitet. Vad krävs för att förnya definitionen av kollektivtrafik och för att dra nytta av potentialen i nya typer av mobilitetstjänster?

Kvinna dricker ur en kopp och kollar på färdmedel i mobilen

MaaS for Sustainable Cities

Målet är att dra nytta av de möjligheter som finns kopplade till visionen om kombinerad mobilitet, eller Mobility as a Service (MaaS). Projektet driver aktiviteter för att säkerställa att nyttor med...

Vill du veta mer om MaaS?