Skip to main content

FlexGate

I de flesta nya bostadsområden planeras idag för ett så kallat mobilitetshus där olika mobilitetstjänster och möjlighet till parkering ska erbjudas. Men det är ofta en utmaning att få ekonomin kring dessa platser att gå ihop och att kunna anpassa dem efter olika behov. I projektet FlexGate som finansierats av Vinnova, via Drive Sweden, har ett 20-tal partners utrett ett potentiellt nytt koncept.

Flertalet stadsutvecklingsprojekt bygger och planerar för minskad biltrafik och med ambitionen att den egna bilen ska ersättas av olika typer av delade mobilitetstjänster samlade i någon typ av mobilitetshus eller hub. Syftet var dels minskade utsläpp, dels ett mer effektivt användande av mark då parkeringsytorna kan bli mindre. Men trots en samhällelig vinst har det varit svårt att hitta koncept som gör att ekonomin kring ett mobilitetshus går ihop.

Hypotesen inom FlexGate är att ett mobilitetshus, utöver att erbjuda mobilitetstjänster och skåp för paketutlämning som är vanligt idag, kan användas till fler funktioner, av fler aktörer och över en längre tidsperiod, från byggstart till framtida renoveringar. Det kan till exempel handla om att vara ett center för bygglogistik, återbruk och laddinfrastruktur, men man kan också tänka sig att det kan användas som lokal för medborgardialog, showroom för fastighetsutvecklare eller service som delningstjänster och verkstad för de boende. Ett mobilitetshus behöver också kunna anpassas till framtida automatiserade transportsystem med till exempel självkörande skyttlar och leveransrobotar.

Ta del av projektets slutredovisningar