Skip to main content

Urban Logistik Barkarby

Hur ser framtidens hållbara flöde av produkter och varor till och från staden ut? Hur använder vi stadens ytor på ett optimalt sätt? Vilka transportfordon ska vi använda och hur kommer stadens returflöden av material bäst till användning? Det tar projektet Urban Logistik Barkarby reda på genom att skapa förutsättningarna för en cirkulär lösning för citylogistik i norra Europas största stadsutvecklingsprojekt.

Ett eldrivet mindre fordon för citylogistik. Foto: Ragn-Sells.

Utgångspunkten i projektet är staden och hur framtidens samhällsplanering förbereder stadens olika aktörer för effektiva cirkulära materialflöden, kopplat till samhällets konsumtion. Projektet visar hur ett urbant cirkulärt materialflöden kan fungera genom att beskriva hur en lösning implementeras och driftsätts i en efterföljande systemdemonstration i en stadsdel.

Projektet bygger vidare på Älskade Stad-konceptet, vilket innebär att stora tunga fossildrivna fordon för gods respektive återvinning kan ersättas med mindre eldrivna fordon. Med hjälp av city-hubbar sorteras och lastas varor och returmaterial, vilket gör att energieffektiviteten ökar radikalt. Konceptet gör även att avsevärt mindre yta behövs vid lastzoner då mindre elfordon används istället för last- och sopbilar. Vidare minskas antalet angöringar genom att flera material transporteras inom en rutt och med ett fordon. Inte minst klarar de mindre elbilarna att leverera och hämta material från exempelvis garage i hissar, vilket innebär mer fritt utrymme på gatorna. 

Genom att använda en öppen plattform kan alla stadens aktörer som hanterar varor och gods till och från staden bli aktörer i ett cirkulärt materialflöde. Det innebär att såväl handelsaktörer som återvinningsaktörer och rena logistikaktörer kan bli en del av lösningen.

Mål med projektet

Projektets mål är att vidareutveckla lösningen från Älskade Stad genom att ta fram en beskrivning och design av en cirkulär citylogistik för materialflöden. I projektet ingår också att ta fram en affärsmodell för detta. Förhoppningen är sedan att designen ska implementeras och testas på riktigt i Barkarbystaden i Järfälla kommun.

Ta del av projektets slutdokumentation

Period
November 2022 - december 2023

Kontakt
Magnus Fransson, Sustainable Innovation
magnus.fransson@sust.se

Partners
Barkarby Science, Bring, Järfälla kommun, KTH, Ragn-Sells, ReLog och Sustainable Innovation

Vinnovanummer
2022-02718