Skip to main content

Nätverk mikromobilitet - fas 2

Nya mobilitetstjänster kan bidra i omställningen till ett klimatsmart samhälle, men kräver anpassningar och nya normer. Projektet drivs nu vidare och fortsätter att samarbeta med operatörer, myndigheter, kommuner och andra intressenter för att bygga upp ett fungerande system för mikromobilitet. I nätverket ingår cirka 90 aktörer. 

Projektfoto - Nätverket för mikromobiliet

Syfte och mål

Nätverk Mikromobilitet skapar ett aktivt nätverk av aktörer med intresse i mikromobilitet och utbyter goda exempel på lösningar och arbetssätt. Projektet syftar till att främja smidig samverkan för en snabb omställning och bidra till ett klimatsmart samhälle. Mikromobilitet är ett utmärkt och tydligt exempel som snabbt växer och leder till nya normer. De nya normerna, som måste accepteras av de flesta, måste utvecklas av användare, operatörer, offentliga aktörer och allmänheten.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att bidra till att finna möjligheter att utveckla digitala verktyg för att förbättra användningen av den befintliga cykelinfrastrukturen, öka hållbarheten och förbättra säkerheten i vårt transportsystem. Dessutom siktar projektet på att öka tillgängligheten i samhället genom att erbjuda fossilfria, pålitliga och säkra transportalternativ. Det bidrar också till att bygga upp ett ekosystem som främjar entreprenörskap inom mobilitetsmarknaden.

Genomförande

Projektet bygger vidare på det tidigare projektet 2022-03072 Nätverk Mikromobilitet: Det är ett etablerat nätverk med över 90 personer som representerar operatörer, kommuner, myndigheter med flera. Projektet kommer att genomföra kvartalsvisa rundabordsdiskussioner, växelvis fysiska och digitala möten. Projektets metod kan bilda modell för systeminnovationer i komplexa sammanhang. Experiment i verkligheten, samt inspiration och kompetensutveckling, sker genom spridning av goda exempel på framgångsrika arbetssätt och fungerande lösningar.

Se resultat från nätverkets aktiviteter nedan

-
Demostudion, Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, Göteborg
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Rundabordssamtal om hantering av mikromobilitet – nionde mötet

Det 9:e rundabordssamtalet om hur marknad och samhälle tillsammans kan styra mot samhälleliga mål...
-
Online
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Rundabordssamtal om hantering av mikromobilitet – åttonde mötet

Välkommen till det 8:e rundabordssamtalet om hur marknad och samhälle tillsammans kan styra mot...

Projektinformation

Period:
November 2023 - oktober 2024

Partners:
RISE AB, Transportstyrelsen, Trafikverket2023 Sekretariatet, Chalmers, K2/VTI, KTH, SKR

Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad, Helsingborgs stad, Uppsala stad, Västerås stad
Bolt, Lime, Ridemovi, Ryde, Tier, Voi ​​​

Kontaktperson
Anne Faxér
, RISE
Anne.Faxer@ri.se

Vinnova nummer:
2023-03639

Läs om Nätverk Mikromobilitet fas 1

man håller föredrag med en powerpoint framför en publik,

Nätverk Mikromobiliet

Nya mobilitetstjänster kan bidra i omställningen till ett klimatsmart samhälle, men kräver anpassningar och nya normer.