Skip to main content

Temaområden

Image
Drive Sweden temaområden

Drive Swedens arbete är uppdelat i fem temaområden. Strukturen baseras på de komponenter som behöver adresseras i utvecklingen av framtidens mobilitetssystem. Temaområdena skapar också förutsättningar för samarbete mellan partners och underlättar identifiering av behov och utmaningar som måste lösas i samarbete.

Affärsmodeller

Ny och mer hållbar teknik inom mobilitet och transporttjänster skapar affärsmöjligheter. Samtidigt har affärsmodeller och ekonomins ekosystem identifierats som flaskhalsar för tillväxten av nya tjänster när värdekedjan förändras. I både person- och godstransporter förväntar vi oss nya och förändrade roller, en förskjutning i hur värde förvaltas och skapas och nya typer av offentlig-privata affärsrelationer. Det är därför vi fokuserar på affärsmodeller.

Medborgarinvolvering

Medborgarinvolvering, input och erfarenheter är avgörande för att nya mobilitetstjänster och transportmedel ska vara så användbara och lönsamma som möjligt. Drive Swedens arbete med att engagera allmänheten och användarna har växt genom tidigare projekt kring allmänhetens acceptans och människocentrerade och samverkansbaserade innovationsmetoder och nu tar vi lärdomarna från det in i nya arbeten inom området.
samhällsplanering bild

Samhällsplanering

Digitalisering och automatiserade transportsystem kan skapa värde för samhället. Och vi behöver samhällsplaneringsprocesser som möjliggör utveckling och uppskalning av framtidens mobilitet. I vårt arbete för att förändra och skapa nya visioner jobbar vi för tätare kopplingar mellan offentliga och privata aktörer.
digital infrastructire unsplash

Digital infrastruktur

I takt med att transportsektorn förvandlas till att bli mer ansluten, automatiserad, elektrisk och tjänsteinriktad – ökar kraven på att snabbt utveckla produkter och tjänster för att möta nya behov och marknader. Drive Sweden har arbetat med detta under lång tid och fortsätter att vara i framkant av denna utveckling.
Fyra personer samarbetar vid bord

Policy och regelverk

Nya innovationer och teknik riskerar att inte komma till användning eller försenas på grund av föråldrade regelverk. Men nya lösningar för framtidens mobilitet driver på alla typer av regelverk till att ändras, anpassas, förtydligas och nya definitioner skapas. Därför fungerar Drive Sweden som en plattform för samarbete mellan olika intressenter just runt utveckling av policyer och regelverk för nya effektiva, samverkande, uppkopplade och automatiserade mobilitetslösningar.