Skip to main content

Digital infrastruktur

Data från trafik i Stockholm som visas i Innovation Cloud. Ett exempel på arbete med digital infrastruktur inom Drive Sweden.

I takt med att transportsektorn blir alltmer uppkopplad, automatiserad, elektrisk och tjänsteinriktad ökar kraven på att snabbt utveckla produkter och tjänster för att möta nya behov och marknader. Automatiserade fordon och nya mobilitetstjänster kommer ha stor nytta av att vara uppkopplade och hanteras på systemnivå, istället för att autonoma fordon och tjänster ska förlita sig på lokala sensorer och lokal intelligens. AI innebär en enorm potential för att möjliggöra nya produkter och tjänster och för att effektivisera processer. Tack vare det kan AI vara drivande för att lösa samhällsutmaningar och för att stärka konkurrenskraften för företag och organisationer som anammar tekniken och tar sig an möjligheterna. För att detta ska bli möjligt behöver den digitala infrastrukturen och vår kunskap om AI utvecklas. 
 

Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
Online
En kaffekopp, en dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon.

Lunch & Learn: Nationell samverkan ökar tillgänglighet av data i transportsystemet

Vill du veta mer om hur Sveriges alla transportmyndigheter tillsammans kommer arbeta för en ökad...
-
Pascal @Lindholmen Science Park and Online
Lastbilar på väg med digitalisering ettor och nollor

AI Enhanced Mobility slutkonferens

Under slutkonferensen för projektet AI Enhanced Mobility fick deltagarna veta mer om resultaten av...
-
San Fransisco

AI AWARE Scale Up slutkonferens

Hur kan data användas för att driva algoritmer för uppskattning av olycksrisk? Kan digitala säkra...
-
Online

Lunch & Learn: 5G-nätets roll för smarta och hållbara transportlösningar

Det här Lunch & Learn handlade om vilken roll det nya 5G-nätet spelar för att möjliggöra smarta och...

Projekt och resultat

Läs resultat från projekt som använt Innovation Cloud, AI eller som på annat sätt utvecklat digital teknik för nästa generations mobilitet och transport.

A visualization of traffic and pedestrians. Photo: Ericsson.

3GPP Delivery robots

Syftet med detta projekt är att praktiskt utforska både mänskliga och tekniska krav och begränsningar kopplade till framtida tillgång till självkörande leveranstjänster. Dessa tillhandahålls med hjälp...
5g ride

5G Ride

(2020-2020) De kommande åren kommer att bjuda på ett flertal pilotprojekt i Stockholm med fokus på hur 5G och kontrolltorn kan användas inom framtidens kollektivtrafik. 5G Ride är ett av dess projekt.
Animerad bild av en robot som hämtar sopor

Avfallshantering med robotar

Att använda robotar för avfallshämtning är ett nytt och innovativt tillvägagångssätt som kan eliminera några av de negativa effekterna av traditionella sophämtningsmetoder. Genom att använda robotar...
Ett så kallat kontrolltorn för automatiserade och självkörande fordon.

AVTCT - Automated Vehicle Traffic Control Tower - Fas 1

AVTCT-projektet undersöker trafikeffekterna på automatiserade fordon och trafikledning av kommersiellt drivna bilpooler och kollektivtrafik.

Vill du veta mer om temaområdet Digital Infrastruktur?

Kontakta våra ansvariga.

Digital Platform

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud har använts som bas för flera delprojekt i Drive Sweden. Flera projektpartners har använt plattformen för att genomföra flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya mobilitetstjänster. Innovation Cloud utgjorde mötesplats, marknadsplats och det digitala verktyget för att samarbeta, förnya och skapa kommersiella tjänster.

Läs mer om utvecklingen av Innovation Cloud

Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2016 - 2017

Drive Sweden Innovation Cloud förser våra projektpartners med en teknik- och tjänsteplattform för att möjliggöra och driva utveckling, demonstrationer och innovation av automatiserade transporter och...
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2017-2018

Projektet “System och tjänster för mobilitet” förser Drive Sweden med en ledande teknik- och tjänsteplattform som är tillgänglig för projektets aktörer och för interaktion med nya aktörer.
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2019-2020

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera delprojekt i Drive Sweden, bland annat pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya mobilitetstjänster i Stockholm...
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2021

Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera projekt som har ekonomiskt stöd av Drive Sweden. Till exempel har flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya...
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Digital platform

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera av projekten som har finansiering av Drive Sweden, till exempel har flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och...

Så jobbar Drive Sweden med AI

AI Enhanced Mobility är ett strategiskt och djupgående samarbete mellan AI Sweden, Drive Sweden, SAFER och CLOSER. Genom att sammanföra starka nätverk och kunskapsnoder inom AI, Mobilitet, Trafiksäkerhet och Godstransporter skapas förutsättningar för att kompetens inom mobilitetsområdet och AI-området möts. Då skapas nya tjänster och tekniker som förbättrar transportsystemet.

Två personer håller en presentation på en scen

AI-driven mobilitet

AI erbjuder en enorm potential för att möjliggöra nya produkter och tjänster och för att effektivisera processer. Tack vare det kan AI vara drivande för att lösa samhällsutmaningar och för att stärka...
En flygbild över en trafikkorsning med texten AI Enhanced Mobility och projektpartners logotyper.

AI Enhanced Mobility

AI Enhanced Mobility syftade till att bygga kunskap, erfarenhet och nya samarbeten inom AI-tillämpning för framtidens hållbara mobilitetssystem. Projektet var en katalysator för att tillämpa AI inom...

Vill du veta mer om AI?