Skip to main content

Digital infrastruktur

Data från trafik i Stockholm som visas i Innovation Cloud. Ett exempel på arbete med digital infrastruktur inom Drive Sweden.

I takt med att transportsektorn blir alltmer uppkopplad, automatiserad, elektrisk och tjänsteinriktad ökar kraven på att snabbt utveckla produkter och tjänster för att möta nya behov och marknader. Automatiserade fordon och nya mobilitetstjänster kommer ha stor nytta av att vara uppkopplade och hanteras på systemnivå, istället för att autonoma fordon och tjänster ska förlita sig på lokala sensorer och lokal intelligens. AI innebär en enorm potential för att möjliggöra nya produkter och tjänster och för att effektivisera processer. Tack vare det kan AI vara drivande för att lösa samhällsutmaningar och för att stärka konkurrenskraften för företag och organisationer som anammar tekniken och tar sig an möjligheterna. För att detta ska bli möjligt behöver den digitala infrastrukturen och vår kunskap om AI utvecklas. 
 

Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
En flygbild över en trafikkorsning med texten AI Enhanced Mobility och projektpartners logotyper.

Temaområdesmöte: Slutkonferens AI Enhanced mobility

Save the date! Mer info kommer inom kort
-
Online

Lunch & Learn: 5G-nätets roll för smarta och hållbara transportlösningar

Det här Lunch & Learn handlade om vilken roll det nya 5G-nätet spelar för att möjliggöra smarta och...
-
Online
digital infrastructire unsplash

Drive Sweden temaområdesmöte Digital infrastruktur: Workshop med Avancerad Digitalisering

Drive Sweden
Hur fungerar det nystartade innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering och hur kan det relatera...
-
Zenseact ground floor, Lindholmspiren 2, Göteborg
flygbild över stad

AI AWARE - Deep dive and After Work with industry colleagues

Tänk om vi kunde leva i en värld utan olyckor? Tänk om vi kunde förutse och på så vis undvika...

Projekt och resultat

Läs resultat från projekt som använt Innovation Cloud, AI eller som på annat sätt utvecklat digital teknik för nästa generations mobilitet och transport.

A visualization of traffic and pedestrians. Photo: Ericsson.

3GPP Delivery robots

Syftet med detta projekt är att praktiskt utforska både mänskliga och tekniska krav och begränsningar kopplade till framtida tillgång till självkörande leveranstjänster. Dessa tillhandahålls med hjälp...
5g ride

5G Ride

(2020-2020) De kommande åren kommer att bjuda på ett flertal pilotprojekt i Stockholm med fokus på hur 5G och kontrolltorn kan användas inom framtidens kollektivtrafik. 5G Ride är ett av dess projekt...
Ett så kallat kontrolltorn för automatiserade och självkörande fordon.

AVTCT - Automated Vehicle Traffic Control Tower

AVTCT-projektet undersöker trafikeffekterna på automatiserade fordon och trafikledning av kommersiellt drivna bilpooler och kollektivtrafik.
digi infra stad

DigInfra

Projektet Kraftsamling runt städernas digitala infrastruktur för mobilitet, eller DigInfra, handlar om att hitta sätt för offentliga organisationer att tillsammans utveckla och möta utmaningar kring...

Vill du veta mer om temaområdet Digital Infrastruktur?

Kontakta våra ansvariga.

Digital Platform - så jobbar Drive Sweden med molntjänster

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera delprojekt i Drive Sweden. Flera projektpartners har använt plattformen för att genomföra flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya mobilitetstjänster. Innovation Cloud är vår mötesplats, marknadsplats och det digitala verktyget för att samarbeta, förnya och skapa kommersiella tjänster..
 

Du kan anmäla ditt intresse och komma igång direkt. Klicka här för att komma till Innovation Cloud.

Läs mer om utvecklingen av Innovation Cloud

Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2016 - 2017

Drive Sweden Innovation Cloud förser våra projektpartners med en teknik- och tjänsteplattform för att möjliggöra och driva utveckling, demonstrationer och innovation av automatiserade transporter och...
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2017-2018

Projektet “System och tjänster för mobilitet” förser Drive Sweden med en ledande teknik- och tjänsteplattform som är tillgänglig för projektets aktörer och för interaktion med nya aktörer.
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2019-2020

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera delprojekt i Drive Sweden, bland annat pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya mobilitetstjänster i Stockholm...
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2021

Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera projekt som har ekonomiskt stöd av Drive Sweden. Till exempel har flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya...
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Digital platform

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera av projekten som har finansiering av Drive Sweden, till exempel har flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och...

Vill du veta mer om Innovation Cloud?

Så jobbar Drive Sweden med AI

AI Enhanced Mobility är ett strategiskt och djupgående samarbete mellan AI Sweden, Drive Sweden, SAFER och CLOSER. Genom att sammanföra starka nätverk och kunskapsnoder inom AI, Mobilitet, Trafiksäkerhet och Godstransporter skapas förutsättningar för att kompetens inom mobilitetsområdet och AI-området möts. Då skapas nya tjänster och tekniker som förbättrar transportsystemet.

Två personer håller en presentation på en scen

AI-driven mobilitet

AI erbjuder en enorm potential för att möjliggöra nya produkter och tjänster och för att effektivisera processer. Tack vare det kan AI vara drivande för att lösa samhällsutmaningar och för att stärka...
En flygbild över en trafikkorsning med texten AI Enhanced Mobility och projektpartners logotyper.

AI Enhanced Mobility

AI Enhanced Mobility syftar till att bygga kunskap, erfarenhet och nya samarbeten inom AI-tillämpning för framtidens hållbara mobilitetssystem. Projektet är en katalysator för att tillämpa AI inom...

Vill du veta mer om AI?