Skip to main content

Nätverk reglering automatiserad körning

Internationella och EU-regler för automatiserad körning är mitt i ett hopp. Det kommer att pågå omfattande regulatoriska aktiviteter under projektperioden 2023 - 2025. Därför är det rätt tillfälle för det föreslagna projektet att både få förstahandsinformation och att försöka påverka det internationella regelverket för automatiserade fordon.

Lastbil kör in från sidan, bil kör mot kameranoch en människa går längs med lastbilen

På grund av osäkerheten hur förarlösa fordon ska följa gällande trafikregler samt nya regelverk kring automatiserade fordon ska tillämpas finns det ett behov av att bilda ett forum för att studera frågor som uppstår. Syftet med projektet är dels att stödja företag att gå vidare på denna mycket konkurrensutsatta arena samt erbjuda myndigheterna värdefulla insikter om hur branschen resonerar och tolkar reglerna. Rundabordssamtal kvartalsvis med en bred partnergrupp erbjuder ett neutralt forum för att möjliggöra dialog mellan industrin och myndigheterna samt att uppmuntra erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Tillsammans med ett omfattande arbete av de juridiska experterna syftar projektet till att:

  • bringa klarhet i frågor som rör tolkning av nuvarande och kommande regelverk
  • bevaka kommande och nya internationella initiativ och regelverk
  • proaktivt påverka internationell och svensk lagstiftning
  • förbereda för infrastrukturanpassning.

Översikten av AD-regelverk

Period
Juni 2023 - maj 2025

Kontakt
Anne Faxér, anne.faxer@ri.se
Jenny Lundahl, jenny.lundahl@ri.se

Partners
RISE, VTI, Trafikverket, Transportstyrelsen, Mobility Sweden, Einride, Scania, Volvo Cars, Aptiv, Kognic, Klimator, Keolis, Nobina, Applied Mobility

Vinnovanummer
2023-01169

-
Online
Lastbil kör in från sidan, bil kör mot kameranoch en människa går längs med lastbilen

Temamöte: Nätverk reglering automatiserad körning

Välkommen till en öppen mini-konferens där du kommer att få höra mer om projektet Nätverk reglering...