Skip to main content

Medborgarinvolvering

Fem personer sitter vid ett bord och har en diskussion

Medborgarinvolvering kring framtidens mobilitetslösningar har identifierats som en prioritering för regeringar, industri och andra intressenter för att kunna skörda de förväntade samhälleliga och affärsmässiga fördelarna kopplade till den nya tekniken och tjänsterna.

Efter att ha synat de utmaningar som är kopplade till detta har vi belyst behovet av att utveckla metoder och samarbetsmodeller som syftar till att engagera användare i att bidra till hur framtidens hållbara mobilitetslösningar utvecklas. Användare måste vara en del av processen för att skapa nya mobilitetslösningar genom användarinvolverande innovationsmetoder.


Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
Lindholmen Science Park: Pascal, Lindholmspiren 3-5, Gothenburg

Medborgarinvolvering – Att involvera människor i samskapande av framtidens mobilitet

Välkommen till ett temaområdesmöte arrangerad av Drive Swedens temaområde Medborgarinvolvering...
-
Online

Drive Sweden Public Engagement Competence Network Lunch & Learn: Ung Mobilitet

Välkommen till vårt andra Lunch & Learn med vårt nätverk inom temaområdet Public Engagement! Temat...
-
Baertling Hall, Kristian IV:s väg 3, Halmstad University
Group of people in a workshop

Hur kommer vi att uppleva framtidens transportlösningar?

Välkommen att diskutera och lära om människocentrerad mobilitetsforskning och -utveckling, med...
-

Public Engagement Competence Network Lunch & Learn: Getting Cozy with Shared Autonomy

Vilka är möjliggörarna och barriärerna för delade självkörande fordon? Och hur bör vi arbeta...

Projekt och resultat

Läs projektresultat om till exempel co-creation labs och användardrivna innovationsmetoder baserade på människocentrerad forskning.

driveswedenbg

4All

Projektets syfte är att ta fram underlag som kan bidra till hållbara mobilitetslösningar, i form av demonstratorer/piloter på en specifik plats, som utgår från att vara till nytta ”for all” och...
ad cards photo

AHA - A Human Approach

Ska vi, och våra städer, anpassa oss till ny mobilitet i städerna eller kan teknik skräddarsys för oss? AHA-projekten syftar till att skapa nya sätt att utveckla moderna fordon och smarta städer för...
AHA II presenteras under Drive Sweden Forum 220908.

AHA II - A Human Approach II

AHA II bygger vidare på samarbetsmodellen som arbetats fram i AHA genom att även engagera användarna i utvecklandet av framtida mobilitetslösningar.
Härnösand och dess ytterekanter. Photo by Peter van der Meulen on Unsplash.

Arbetspendling - beteendeförändring med digitalt stöd

Projektet syftar till att främja mobilitetstjänster anpassade för pendling mellan stadskärna och landsbygd. En del kan vara digital samåkningstjänst, en annan arbetspendling som samordningsfunktion.
Fem personer sitter vid ett bord och har en diskussion

Så jobbar Drive Sweden med Public engagement competence network

Vi samlar olika intressenter och använder upplevelser för vardagen som utgångspunkt för att skapa realistiska lösningar och möjligheter att korsbefrukta olika kunskaper och perspektiv från Drive Sweden partners. Detta skapar en unik, dynamisk helhetssyn.

Medborgarinvolvering lyfter också frågor om tillgänglighet, etik och socialt ansvarsfull utveckling. Och Drive Sweden utgör en kraftfull plattform för att skapa djupare förståelse mellan produkt- och samhällsutvecklare, beslutsfattare och de människor som potentiellt påverkas av tekniken.

Vill du veta mer om temaområdet Medborgarinvolvering?

Kontakta våra ansvariga.

Ingrid Skogsmo
Ingrid Skogsmo
magnus granstrom
Magnus Granström
Mia
Mia Hesselgren