Skip to main content

MicroVision - utveckling, testning och demonstration av ett stödsystem i realtid för förare av elektriska fordon

Mikromobilitet och elektrifiering av små fordon minskar behovet av större fossildrivna fordon och är därför lovande ur ett hållbarhetsperspektiv. Den ökade användningen och den växande flottan av hyrbara e-scootrar i stadsområden har dock åtföljts av frågor gällande säkerhet. Således är det viktigt att undersöka och förstå riskerna, samt att utveckla teknologi som främjar ett säkert och hållbart användande av små, elektriska fordon.

Foto som visar personer på cykel och Segways

Vårt mål är att nyttja nya framgångar inom utveckling av algoritmer för att förbättra säkerhet och hållbarhet i samband med mikromobilitet.

Inom projektet vill vi utveckla ett kamerabaserat säkerhetssystem från lågkostnadskomponenter som ger stöd i realtid till e-scooter förare och cyklister. Utvecklingen omfattar 1) insamling och annotering av en bilddatamängd för klassificering av mikro-mobilitetsobjekt och anpassning av en state-of-the-art klassificerare till datamängden, 2) insamling av en datamängd för avståndsbedömning, och anpassning av en state-of-the-art modell till datamängden, och 3) integration av modellerna till ett inbyggt säkerhetssystem för små elektriska fordon.

Systemet kommer att utökas för att kunna ge databaserad feedback till föraren efter åkturen. Slutligen kommer systemet att testas i lab och demonstreras för allmänheten. Datamängden för klassificering, tillsammans med den anpassade klassificeraren, kommer att göras tillgängliga för allmänheten. Även modellen för avståndsbedömning kommer göras tillgänglig. Målet med projektarbetet är att publicera två vetenskapliga artiklar; en artikel för klassificeringsproblemet, och en gällande avståndsbedömning. Vi tror och hoppas på att vårt delande av modeller, data, och artiklar kommer att främja ytterligare forskning.

Period
September 2023 - augusti 2025

Kontakt
Da Wang, Autoliv
da.wang@autoliv.com

Partners
Autoliv and Chalmers University of Technology, with SAFER as advisors.

Vinnovanummer
2023-01047