Skip to main content

Utlysning

Utlysningen "Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik" stängde 3 maj. Här finns informationsfilm, presentation och formalia kring utlysningen samt vilka sju projekt som blev beviljade finansiering.

Bakgrund till utlysningen 
Dagens transporter medför stora utmaningar avseende klimatförändringar, luftkvalitet, buller och trängsel. Dessutom varierar tillgängligheten till olika transportslag och godsleveranser i stor utsträckning mellan olika grupper och företag.

De mindre fordonen blir allt vanligare och har potential att minska trängsel i transportsystemet och bidra till resurseffektiv framkomlighet samtidigt som de generar lägre utsläpp och andra störningar.

Men användningen väcker många frågor om både godslogistik och persontransporter. Vad krävs för att fordonen ska användas tryggt, säkert och effektivt? Går det att använda digital teknik som delad data från uppkopplade mobilister för att förbättra planeringen för dessa fordon? Hur kan trafiksäkerheten öka och förutsättningarna för mikroleveranser förbättras?

Med detta som bakgrund ser Drive Sweden stora möjligheter att få mer innovation att ske inom området.

Information om utlysningen
Den här utlysningen finansierar projekt som leder till en säkrare och ökad användning av små fordon som framförs i låga hastigheter med hjälp av digitalisering. Med små fordon avses till exempel elsparkcyklar, olika typer av lastcyklar, cyklar, elmopeder, mindre eldrivna fyrhjulsfordon, eldrivna skateboards och leveransrobotar.

Tre snabba

  • Finansieringstiden är max 24 månader.
  • Varje projekt kan beviljas upp till tre miljoner kronor. Finansiering kan maximalt utgöra 50 % av den totala projektbudgeten.
  • Fokus: hur kan digital teknik användas för att uppnå en smartare, mer trafiksäker och hållbar användning av små fordon.

Följande projekt har blivit beviljade finansiering. Länkarna går till Vinnovas webbsida. Mer information om projekten kommer under hösten.


Läs mer om utlysningen 

I början av året arrangerade Drive Sweden tre informationstillfällen om utlysningen. Här kan du ladda ned presentationen. Filmen ovan är en inspelning från ett av informationsmötena. Det är Drive Sweden's programchef Malin Andersson som håller i presentationen. Obs. Malin syns inte i bild. 

I november genomförde Drive Sweden ett arbetsmöte i syfte att arbeta fram utlysningen. 
Här kan du ta del av presentationerna. 

Relevanta utlysningar arrangerade av andra aktörer

Här uppdaterar vi när det finns utlysningar kopplade till vårt område och vårt ekosystem.

Drive Swedens matchmaking för projekt

Har du en intressant idé för ett Drive Sweden-projekt som du ansökt om finansiering för men skulle vilja addera ytterligare partners och kompetenser till? Fyll i det här formuläret, eller mejla oss informationen vi efterfrågar i det, så lägger vi ut information om projektet och era behov på vår webbplats. Skicka informationen till programoffice@drivesweden.net

Vilka söker projektpartners?

Här kan du se vilka som söker projektpartners nu

Om du vill ha uppdateringar från Drive Sweden och få information om kommande utlysningar, kan du anmäla dig till Drive Swedens nyhetsbrev här.