Skip to main content

Utlysning

Utlysningen "Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik" stängde 3 maj. Sju projekt blev beviljade finansiellt stöd och arbetet är i full gång. Nedan är en sammanställning av projekten och via länkarna kan du läsa om respektive projekt, vilka som aktörer som medverkar samt få kontaktuppgifter till projektledaren.

Bakgrund till utlysningen 
Dagens transporter medför stora utmaningar avseende klimatförändringar, luftkvalitet, buller och trängsel. Dessutom varierar tillgängligheten till olika transportslag och godsleveranser i stor utsträckning mellan olika grupper och företag.

De mindre fordonen blir allt vanligare och har potential att minska trängsel i transportsystemet och bidra till resurseffektiv framkomlighet samtidigt som de generar lägre utsläpp och andra störningar.

Syfte med utlysningen
Den här utlysningen finansierar projekt som leder till en säkrare och ökad användning av små fordon som framförs i låga hastigheter med hjälp av digitalisering. Med små fordon avses till exempel elsparkcyklar, olika typer av lastcyklar, cyklar, elmopeder, mindre eldrivna fyrhjulsfordon, eldrivna skateboards och leveransrobotar. 

Gemensamt fokus för de beviljade projekten är att de undersöker hur digital teknik kan användas för att uppnå en smartare, mer trafiksäker och hållbar användning av små fordon.

Följande projekt har blivit beviljade finansiering.


Läs mer om utlysningen 

I början av 2023 arrangerade Drive Sweden tre informationstillfällen om utlysningen. Här kan du ladda ned presentationen som hölls vid mötena. Filmen ovan är en inspelning från ett av informationsmötena. Det är Drive Swedens programchef Malin Andersson som håller i presentationen. Obs: Malin syns inte i bild. 

I november 2022 genomförde Drive Sweden ett arbetsmöte i syfte att arbeta fram utlysningen. 
Här kan du ta del av de presentationerna. 

Relevanta utlysningar arrangerade av andra aktörer

Här uppdaterar vi när det finns utlysningar kopplade till vårt område och vårt ekosystem.

Drive Swedens matchmaking för projekt

Har du en intressant idé för ett Drive Sweden-projekt som du ansökt om finansiering för men skulle vilja addera ytterligare partners och kompetenser till? Fyll i det här formuläret, eller mejla oss informationen vi efterfrågar i det, så lägger vi ut information om projektet och era behov på vår webbplats. Skicka informationen till programoffice@drivesweden.net

Vilka söker projektpartners?

Här kan du se vilka som söker projektpartners nu

Om du vill ha uppdateringar från Drive Sweden och få information om kommande utlysningar, kan du anmäla dig till Drive Swedens nyhetsbrev här.