Skip to main content

Parkcess del II - Parkyria

Projektet ska forska vidare på PARKYRIAs potential att effektivisera resursanvändning i stadsutvecklingens tidiga skeden.

Superhjälptekvinna bredvid skylt där det står parkyria

PARKYRIA består av två delar:

1. En kalkylator för en transparent och förutsägbar beräkning av p-tal. Med kalkylatorn kan kommuner och fastighetsägare gemensamt effektivisera behovet av parkering på planeringsstadiet.

2. En marknadsplats för delning av p-platser. Här kan köpare och säljare av tillgång till p-platser i planprocessen mötas. Idag finns det inget liknande på marknaden. Idén kommer från att ha arbetat med detaljplaner i tidiga skeden och projektledning av p-utredningar under många år.

Parkering är ett stort och återkommande bekymmer. Det blir friktion mellan dels ålderstigna kommunala parkeringspolicys, fastighetsutvecklarnas möjlighet att räkna hem ett projekt och att de boende i slutändan, ovetande, får subventionera parkering på sin hyra eller i sitt BRF-köp. Dagens system är särskilt orättvist mot de boende som inte har en bil och motverkar Sveriges mål i Agenda 2030.

Period
Juni 2023 - februari 2025

Kontakt
Adetoun Ayoade, adetoun@urbanivation.com

Partners
--

Vinnovanummer
2023-01190

Tidigare projekt

spegling av parkeringsgarage i kula

One-stop-shop för gods & personmobilitet

(2022-2022) Målet för projektet har varit att utveckla helt nya affärsmodeller samt policys för delad och hållbar mobilitet i gränslandet mellan fastighets- och transportbranschen för att undvika...
Ett parkeringsgarage och en bil. Photo: Emiliano Vittoriosi on Unsplash.

Parkcess.com Better use of space: en digital marknadsplats för parkeringsköp i tidiga skeden

Parkcess är ett digitalt verktyg, en marknadsplats, där köpare och säljare av tillgång till p-platser under detaljplane- och bygglovsskede kan mötas och dela p-kapacitet.