Skip to main content

Delat väglagsdata för tillförlitlig busstrafik

Projektet omfattar en system- och teknikdemonstration, som genom ett uppkopplat transportsystem syftar till att bidra till en pålitlig och attraktiv busstrafik tack vare tillgången till tillförlitlig och framkomlig väginfrastruktur. 

En SL-buss på en väg vid vinterväglag. Foto: SL.

Ett kollektivtrafiksystem som är pålitligt, framkomligt och robust är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Det kräver en vägtransportinfrastruktur som underhålls med hjälp av effektiva verktyg för planering, utförande och uppföljning av underhållsåtgärder baserad på aktuell information om vägtillståndet. Samma information är även en viktig förutsättning för att trafikoperatörer ska kunna planera och genomföra kollektivtrafiken på ett effektivt och proaktivt sätt. 

Målet är att ta fram kunskapsunderlag för att nå en hållbar och attraktiv busstrafik genom ett uppkopplat transportsystem med hjälp av samhällets snabba digitaliserings transformation. Fokus i detta projekt kommer att ligga på hela värdekedjan för kollektivtrafiken och aktörernas olika behov för att skapa förutsättningar för en mer attraktiv kollektivtrafik.

Genom demonstration och utvärdering av de möjligheter som samhällets digitalisering skapar kommer projektet ge de kunskaper som behöves för att skapa förutsättningar för en snabbare omställning mot en hållbar kollektivtrafik genom ett vägtransportsystem som är resurseffektivt, robust, tillgängligt, tillförlitligt och jämställt.

Period
September 2022 - september 2024

Kontakt
Hawzheen Karim, ViaPM
hawzheen.karim@viapm.se

Partners
VR Sverige, ViaPM, Sundbyberg stad, Luleå tekniska universitet, Region Stockholm - TrafikförvaltningenNIRA Dynamics

Vinnovanummer
2022-02712