Skip to main content

ZeZo Score – framtidens verktyg för säkrare urban mobilitet

VIA-Taxi är ett triple helix innovationsprojekt som fokuserar på förbättring av trafiksäkerhet med hjälp av ny molnbaserad digital teknik. Datainsamling, analys, kvalitetssäkring och proaktivt trafiksäkerhetsarbete resulterar i ett effektivt ledningssystem för yrkesförare i urban miljö.

Bild som visar en skiss av ett vägnät med flera taxibilar som befinner sig på olika platser. I bakgrunden står det TAXI som anspelar på projektnamnet som är Via-Taxi

Introduktion

VIA-Taxi representerar en banbrytande satsning inom trafiksäkerhet och digital innovation som inte bara omdefinierar landskapet för säkra persontransporter, utan också erbjuder en vision för en säkrare och mer hållbar framtid kopplat till urban mobilitet. Genom att kombinera Nordens ledande taxinätverk, Cabonline, med den senaste molnbaserade teknologin inom trafiksäkerhet och dataanalys, ZeZo-score, strävar VIA-Taxi efter att skapa en framtid där trafikolyckor är sällsynta och där förare och passagerare kan känna sig trygga.

Ett innovativt partnerskap för ökad säkerhet

VIA-Taxi representerar ett unikt samarbete mellan Cabonline och Nollzon Green Tech samt dess partners KTH, EIT, Chalmers SAFER m.fl. Genom att samla in och analysera trafiksäkerhetsdata från en mängd olika källor såsom taxibilar, elsparkcyklar och el-mopeder skapar VIA-Taxi en omfattande och realtidsbaserad bild av trafikförhållandena. Detta gör det möjligt att inte bara reagera på olyckor och farliga situationer, utan också att kunna förebygga dem innan de inträffar genom analys av ”nästan olyckor” och mindre bra förarbeteende. Resultatet blir en ökad insikt om befintliga eller potentiella problemområden i stadens trafikekosystem.

Förarens säkerhet i centrum

En av de mest spännande aspekterna av VIA-Taxi är dess fokus på förarens säkerhet och välmående. Genom att integrera ZeZo-score-tekniken i sin
verksamhet, tar Cabonline ett stort steg mot att säkerställa att deras förare är säkrare på vägarna. Detta förbättrar inte bara förarnas arbetsmiljö och säkerhet, utan också tryggheten för deras passagerare och andra medtrafikanter.

Skalbara affärsmodeller för en säkrare framtid

VIA-Taxi handlar inte bara om säkerhet. Det handlar också om att skapa affärsmodeller som bygger på att aktörerna stat, universitet och industri i nära samverkan kan driva innovation och tillväxt inom transportsektorn. Genom att utveckla skalbara affärsmodeller för hantering och delning av trafiksäkerhetsdata, banar projektet vägen för en framtid där säkerhet och lönsamhet går hand i hand. Detta öppnar upp för nya affärsmöjligheter och innovationer inom branschen.

Internationell påverkan och framtidsperspektiv

Genom sitt partnerskap med EIT Urban Mobility Innovation Hub North, sträcker sig VIA-Taxis påverkan långt utanför Nordens gränser. Detta skapar möjligheter för kunskapsutbyte och internationell skalning av projektresultaten, vilket ytterligare stärker positionen som en verklig pionjär inom
trafiksäkerhet och digital innovation. Projektet har potential att inte bara forma framtiden för persontransporter i Norden, utan också att påverka den globala diskussionen om trafiksäkerhet och innovation. 

VIA-Taxi är mer än bara ett tekniskt projekt. Det är en vision för en säkrare, mer effektiv och mer hållbar framtid inom urban mobilitet. Genom sitt unika tillvägagångssätt och sitt tydliga fokus på innovation och säkerhet, är VIA-Taxi redo att forma framtiden för trafiksäkerhet och transporter.

Projektperiod
April 2024 - juni 2025

Projektledare: Johan Ljungström
johan@nollzon.nu

Partners
Cabonline, Chalmers tekniska högskola, Drive Sweden Business Model Lab, EIT Urban Mobility Innovation Hub North, KTH, Nollzon

Vinnovanr: 2024-00828