Skip to main content

REDIG: Regionala Godshubbar i Göteborg

REDIG hade som avsikt att lägga grunden för ett nytt, öppet och fossilfritt logistiksystem av evenemangsstråket i Göteborg. Projektet var också en del av Gothenburg Green City Zone. I denna förstudie analyserade vi logistikflöden från ett antal strategiska aktörer och hur en samlastning av gods kunde utföras hållbart, affärsmässigt och med en förbättrad miljö i området.

Liseberg i Göteborg. Foto: Göteborg & Co.

Förstudien skulle:

  • Undersöka framtida godsflöden, infrastruktur, de olika verksamheternas behov, möjlighet till kvälls/nattleveranser, samt en förberedelse av designprinciper för en första godshub till evenemangsstråket.
  • Utröna vilka tänkbara krav aktörerna har på den digitala infrastrukturen samt den datadelning som kommer att krävas för att kunna rulla ut en relativt stor godshub som kan bli banbrytande och därmed ett gott exempel för andra städer och andra länder.
  • Utröna lämplig affärsmodell för samlastning samt en analys av hur trafiksäkerheten och de totala utsläppen kan påverkas på systemnivå, samt dokumentera en metod som kan skalas upp och exporteras.
  • Samarbeta med Predictive Movement och den digitala tvilling för logistik som arbetas fram i CLOSER:s logistikdatalabb.

Baserat på data från godsflöden föreslogs lämplig preliminär placering för en första pilothub i det efterföljande projektet.

Ta del av projektets slutredovisningar

Period
September 2022 - februari 2023

Kontakt
Anna Eriksson, RISE
anna.eriksson@ri.se

Partners
RISE, Volvo Technology, Liseberg, Lindholmen Science Park, Svenska Mässan, Got Event, Göteborg Energi 

Vinnovanummer
2022-01775