Skip to main content

Projekt

Varje år medfinansierar Drive Sweden, genom Vinnova, Energimyndigheten och Formas, ett tjugotal projekt med en eller flera parter. Resultaten diskuteras på våra årliga Drive Sweden Forum och i andra typer av programaktiviteter så som workshops och kunskapsseminarier. Läs mer om våra projekt nedan.

Så här skapar du ett projekt

Liseberg i Göteborg. Foto: Göteborg & Co.

REDIG: Regionala Godshubbar i Göteborg

REDIG avser att lägga grunden för ett nytt, öppet och fossilfritt logistiksystem av evenemangsstråket i Göteborg. Projektet är också en del av Gothenburg Green City Zone. I denna förstudie analyserar...
Arbetsprocess på en whiteboard. Foto: UX Indonesia on Unsplash

Förberedelseprojekt Testbädd AV Trollhättan

I ett niomånaders projekt undersöker Trollhättans Stad tillsammans med NEVS och AstaZero hur processen inför tester av självkörande fordon på allmän väg kan bli mer effektiv.
Två självkörande fordon i stadsmiljöer. Foto: NEVS/CEVT.

Färdplan för hållbara mobilitetslösningar baserade på autonom körning i komplex stadsmiljö

Projektet (även kallat Färdplan autonom mobilitet) har handlat om att undersöka, definiera och inventera förutsättningar för autonom mobilitet. Projektet har bland annat undersökt vilka...
An autonomous vehicle from NEVS in an illustrated city. Photo: NEVS.

BASE - Brunnshög Automated Sustainable Electromobility

BASE mål är att främja en hållbar stadsutveckling med minskad stadsbilism, genom att förbereda för en delad autonom mobilitetstjänst som integreras med befintlig kollektivtrafik.
En flygbild över en trafikkorsning med texten AI Enhanced Mobility och projektpartners logotyper.

AI Enhanced Mobility

AI Enhanced Mobility syftar till att bygga kunskap, erfarenhet och nya samarbeten inom AI-tillämpning för framtidens hållbara mobilitetssystem. Projektet är en katalysator för att tillämpa AI inom...
Två kvinnor som cyklar i en stad.

Demonstration av teknik för att identifiera rörelsen i en stad

Projektet (även kallat Rörelsen i en stad) har utvecklat en Crowd Analytics-tjänst för urban mobilitet. Genom att kombinera och bearbeta mobildata, kartdata, trafikdata och demografisk data följer...
En busshållsplats.

Färdplan Färingsö

Med färdplan Färingsö vill vi accelerera omställningen till morgondagens vision om uppkopplad, autonom, digitaliserad och hållbar kollektivtrafik för landsbygden. Genom att identifiera och utifrån...
EU flags in Brussels. Photo by Guillaume Périgois on Unsplash.

HEUDRIS

HEUDRIS syftar till att utveckla och driva Drive Swedens och intresserade parters möjligheter till framgångsrikt engagemang i olika aktiviteter och finansieringsalternativ på den europeiska R&I-arenan...
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Digital platform

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera av projekten som har finansiering av Drive Sweden, till exempel har flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och...
De boxar som kommer att användas i Smarthem.

Smarthem - Uppkopplade leveransboxar för ökad hållbarhet och tillgänglighet

Projektidén är att testa och demonstrera hur ny teknik och nya tjänster med uppkopplade leveransboxar effektiviserar både leveranser till och returflöden från hemmet. Boxarna kommer att användas av...
Illustration av en buss, ett tåg, en hand som håller en mobil och en människa

Lärdomar från tredjepartsförsäljning

En av slutsatserna i LIMA-rapporten (2021) är att kollektivtrafiken behöver vara ryggraden i ett hållbart MaaS-system. Västtrafik införde i Mars 2022 möjligheten för privata återförsäljare att sälja...
A virtual network. Photo: GuerrillaBuzz Crypto PR on Unsplash.

VaVim – Validering av virtuella modeller för simulering av autonoma fordonssystem

För att uppnå skalbarhet och robusthet behöver verifiering och validering (V&V) av självkörande fordonssystem till stor del utföras virtuellt. Detta kräver validerade modeller på sensorer, fordon och...
En person skriver på en genomskinlig whiteboard. Foto: Kvalifik on Unsplash.

Skapa ett projekt

Att skapa samarbeten genom innovationsprojekt är centralt i Drive Swedens verksamhet. I våra projekt banar aktörer från näringsliv, offentliga organisationer, universitet och forskningsinstitut tillsammans väg för innovation som gör skillnad. Ansökningar bedöms mot programmets övergripande mål och vår programlogik.
Personer använder sig av hyrcyklar, elsparkcykel och kollektivtrafik.

Utlysning

Utlysningen "Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik" är öppen till och med 3 maj. Här finns informationsfilm, presentation och formalia kring utlysningen. Välkommen med din ansökan!