Skip to main content

AI AWARE Scale Up

Syfte med projektet är att skapa en säkrare trafikmiljö genom att läsa av, förstå och förutse händelser i ett trafiksystem. Projektet bygger vidare på och skalar upp resultaten från Drive Sweden-projektet AI Aware och lägger till nya användningsfall som bidrar till ökad trafiksäkerhet, hållbarhet och framkomlighet med hjälp av AI – och som dessutom är anpassade till lokala förutsättningar i Kalifornien och USA. Nya källor för datainsamling adderas och Kalifornien läggs till som nytt geografiskt område.

Projektet fokuserar på att utveckla lösningar för prediktiv medvetenhet som kan bidra till att förutse och undvika faror och olyckor i trafiken. I detta andra steg av projektet AI AWARE så skalar projektdeltagarna upp de tester som utfördes i det första steget och adderar datakällor och trafik i Kalifornien.

För att driva arbetet har projektet satt upp som mål at bland annat arrangera bilaterala projektworkshops med deltagare från Sverige och Kalifornien om datautbyte inom området för att säkerställa dubbelriktad kunskapsöverföring, bygga upp en metadatalista över datakällor för datautbyte, utreda policyfrågor, bedriva offentliga demonstrationer på två orter (Göteborg och Silicon Valley, Kalifornien) och producera film och presentationer för att kunna sprida lärdomar. Det samlade resultatet kommer att resultera i exportmöjligheter för svenska företag och en utgångspunkt för framtida samarbeten.

Projektets olika arbetspaket, som leds av Volvo Cars, arbetar under följande teman: Applicera Accident Risk Alert Layer i Kalifornien, Anslut Zenseact Test Fleet, Utforska Kaliforniens datakällor för AI-baserad olycksriskvarning, Säker hastighetsinformationstjänst, Smarta energiförutsägelser, Samarbete Sverige/Kalifornien, Bilateral policyutredning och Demo & utvärdering.

Ta del av projektets slutdokumentation.

Första filmen visar hela slutkonferensen.
Den andra filmen är ett utklipp med fokus på projektet AI Aware Scale Up.

Hela slutkonferensen

Kortare version som visades på Drive Sweden Forum 2024

Tidsperiod
September 2022-december 2023

Kontakt
Johan Amoruso Wennerby, Volvo Cars
johan.amoruso.wennerby@volvocars.com

Partners
Volvo Cars, ZenseactCarmenta AutomotiveHERE TechnologiesRISE, Trafikverket

Vinnovanummer
2022-02749

Relaterade projekt

Text saying AI Aware over an animation of Gothenburg.

AI Aware

AI Powered Awareness for Traffic Safety (AI Aware) är ett koncept för att undersöka och testa central trafikkontroll som stöder uppkopplade och automatiserade fordon. Genom en gemensam molntjänst...
ces2020 las vegas street

Förbättrad trafiksäkerhet genom samordnad användning av sensordata från fordon

Projektet kommer att studera hur sensorer på uppkopplade fordon kan bidra till en bättre bild av den aktuella trafiksituationen, för att ge bättre förutsättningar för en kvalitativ trafikstyrning.
ds driverless car evaluating upcoming traffic

Samordnat och avancerat förarstöd till uppkopplade och självkörande AD- och ADAS-fordon

(2018-2019) Projektet genomförde försök med ett centralt molnbaserat trafikledningssystem som sammanställer information och samordnar informationsutbytet med och mellan uppkopplade fordon.
utryckningsfordon

Trafikledning av utryckningsfordon

(2017-2018) Projektet hade som syfte till att vidareutveckla AD Aware Traffic Control med en automatiserad molnfunktion för att dela information om utryckningsfordon mellan autonoma fordon och...
aware traffic control

Trafikledning av uppkopplade och självkörande fordon

Projektet hanterar en digitaliserad trafikstyrning för uppkopplade och självkörande fordon med trafikkontroll baserat på olika informationsflöden. Inom projektet kommer utredas möjligheter och...