Skip to main content

Trafiksäkerhet kopplat till elektriska mikrofordon (VIASAFETY)

Projektet VIASAFETY skall studera hur trafiksäkerheten i samband med användningen av små fordon, tex exempel elsparkcyklar, olika typer av lastcyklar, cyklar, el-mopeder, i låg hastighet på väg kan förbättras.

VIASAFETY-projektets signumbild

Detta skall göras att visa potentialen för en ny mobilitetslösning i verklig miljö i Göteborg där det finns en flotta av sådana elektrifierade, uppkopplade fordon, för transport av gods och människor. Den data som dessa fordon genererar skall användas i projektet, genom att bearbeta, analysera och dela med projektparterna.

Efter projektet skall en viss del av denna genererade data göras tillgänglig, hos SAFER och programmet Closer, för framtida forskning. Projektet skall ta fram analysmetoder och verktyg för samhällsplanering och trafikplanering samt metoder för att hitta riskzoner i trafikmiljön med små fordon, i låg hastighet. Projektparterna har AI-metoder för insamling och analys av insamlad data. Datamängder kommer att aggregeras och anonymiseras så att individuell data inte kommer att behandlas. I ett arbetspaket kommer den legala effekten av detta att studeras.

Period

Juli 2023 - juni 2025

Kontakt
John-Fredrik Grönvall, Chalmers
john-fredrik.gronvall@chalmers.se

Partners: 
Ciklo, Vialumia, Vianova

Vinnovanummer
2023-01041