Skip to main content

Arbetspendling - beteendeförändring med digitalt stöd

Projektet syftar till att främja mobilitetstjänster anpassade för pendling mellan stadskärna och landsbygd. En del kan vara digital samåkningstjänst, en annan arbetspendling som samordningsfunktion.

Härnösand och dess ytterekanter. Photo by Peter van der Meulen on Unsplash.

Syfte och mål

Projektet syftar till att främja mobilitetstjänster anpassade för pendling mellan stadskärna och landsbygd. Målet är att minska behovet av biltrafiken med en femtedel till år 2030 genom effektivare arbetspendling hos respektive arbetsgivare/företag.

Förväntade effekter och resultat

Borlänge kommun skall tillsammans med etablerade organisationer i regionen testa ett nytt sätt av samåkningstjänst där projektet skall leda till effektivare transporter/förbindelser mellan glesbygd och stadskärna som leder till minskade utsläpp, förändrade beteendemönster samt främja ett mer hållbart klimatneutralt samhälle.

Planerat upplägg och genomförande

Identifiera och analysera beteendemönster för förändrad resvana Ta fram strategi för effektivare pendlingsval Testa och pilota en modell för en ny digitalt delad mobilitetstjänst med beteendemönster som utgångspunkt

Period
November 2022 - juni 2024

Kontakt
Roland Elander,
roland.elander@sust.se

Projektpartners
Borlänge kommun, Miljökontoret, SSAB, Borlänge Energi, IKEA, KLOT Collective och Sustainable Innovation, Freelway.

Vinnovanummer
2022-02981