Skip to main content

Identifiera färdmedel för delresor - vid analys av rörelse med hjälp av mobildata

Det här projektet avser att utföra två pilotprojekt för att åstadkomma en automatiserad och generell/skalbar modell för färdmedelsidentifiering - även för delresor. Syftet är bl a att effektivisera samhällsplanering och att bättre kunna följa upp beteendeförändring när vi ställer om till hållbart resande.

Ikoner som symboliserar  buss, taxi, fotgängare, cyklist och taxi

Mål för projektet är, utifrån Movement Analytics-metoden för analys av mänsklig rörelse med hjälp av mobildata, utveckla en en skalbar, automatiserad och självlärande mönsterigenkänningsmodell som visar vilka färdmedel människor väljer under hela resan - dörr till dörr.

Förväntade effekter och resultat

  • Bättre förståelse för resandet per färdmedel i trafikplanering
  • Möjligheten att följa upp beteendeförändringar när samhället ställer om till hållbart resande
  • Synliggöra vilka konsekvenser åtgärder för att minska bilåkande i stadskärnor har på människors resvanor - per färdmedel

Resultat från detta projekt kommer att kunna användas i uppföljning av beteendeförändring i Stockholms och Lunds beslutade systemdemonstratorer för snabbare klimatomställning

Planerat upplägg och genomförande

  • Modellutveckling, Testbädd Göteborg (januari - juni 2024)
  • Modellvalidering, Testbädd Helsingborg (januari-juni 2024)
  • Automatisering och test (januari-juni 2024)
  • Internkommunikation och nyttiggörande i Göteborg och Helsingborg (mars-juni 2024)
  • Slutrapportering och Resultatpresentation (augusti 2024)

Projekttid
December 2023 - augusti 2024

Projektledare
Jonas Järnfeldt, The Train Brain 
jonas.jarnfeldt@thetrainbrain.com

Vinnovanummer
2023-04178

Partners
The Train Brain, Helsingborgs stad, Göteborgs stad, Trafikverket, Region Skåne, EIT Urban Mobility, Consat