Skip to main content

CycleSense - data för effektiv och hållbar sista milleveranser

CycleSense projektet bygger på kunskaper om behovet av anpassade transportfordon och system för framtidens transporteffektiva städer, där el-godscyklar har potential att spela en viktig roll.

Foto på litet släpfordon, som en minilastbil

CycleSense projektets huvudsyfte är att utveckla och testa affärsmodeller och tjänster för digitala elgodscyklar tillsammans med kunder. Eftersom det idag saknas tillgänglig data om godscyklar är en av målsättningarna att tillgängliggöra data och göra den användbar. Projektet kommer också att fokusera på att utveckla nya digitala tjänster för olika målgrupper och vidareutveckla och optimera godslastcyklar både i hårdvara och mjukvara. Resultatmål för CycleSense är:

  • Identifiera affärsmodell(er) för den uppkopplade godscykeln, med fokus på affärsmodeller från data / digitala tjänster
  • Utveckla och testa digitalisering av den optimala godscykeln och datainsamling i verklig miljö tillsammans med kunder
  • Utveckla IT-arkitektur för insamling, analys och delning av data
  • Ta fram rekommendationer om hur digitala lastcyklar bättre kan integreras i logistikkedjor

Bakgrund
En utmaning i stadskärnor är att skåpbilar med förbränningsmotorer orsakar utsläpp och buller. Elektrifiering av skåpbilar går framåt. Men andra utmaningar är att skåpbilar, även eldrivna, tar mycket plats i gatumiljön, orsakar trängsel, fastnar i trafiken, och att leveranseffektiviteten därför blir lidande. IT-systemen för logistiksstyrning av godstransporter, även i städer, är utvecklade för lastbilar och skåpbilar, och är inte anpassade för lättrörliga agila fordon.

Cykelfordon tar sig fram enklare i stadsmiljö, utnyttjar cykelbanor och genvägar och är ofta effektivare och snabbare från punkt till punkt. Godscykelfordon har genom sin lätta konstruktion och kombinationen av pedal- och elkraft, runt 90 % lägre elenergiförbrukning än motsvarande elektriska lastbilar. En studie från London (2021) visar att godscyklar är 60 % snabbare i urbana områden och minskar CO2 emissioner med 90 % jämfört med fossildrivna skåpbilar. Motoriserade godsfordon är också överrepresenterade i olycksstatistik. Samma studie argumenterar också för positiva trafiksäkerhetseffekter av ökad användning av godscyklar när de ersätter motoriserade godsfordon.

Utgångspunkt och syfte med projektet
CycleSense-projektet bygger på kunskaper om behovet av anpassade transportfordon och system för framtidens transporteffektiva städer, där elgodscyklar har potential att spela en viktig roll. Projektet bygger också på en trend där användning av el-godscyklar för sista milen transporter blir allt vanligare och där efterfrågan av anpassade fordon och system ökar. Tidigare aktiviteter och projekt inom området har främst fokuserat på potential för godscyklar medan CycleSense har ett mer helhetsperspektiv där affärsmodeller och digitala tjänster utvecklas och testas tillsammans med kunder.

Som helhet kommer projektet att bidra med material för att hjälpa omställningen till hållbar citylogistik med godscyklar. En del av detta är att inkludera hur data från godscyklar kan tillgängliggörs och används av kunden för att skapa värde och stödja övergång till hållbarare citylogistik.

Period
Augusti 2023 - juli 2025

Kontakt
Anna Clark, Trivector
anna.clark@trivector.se

Projektkoordinator
Trivector

Huvudpartners
JySyTy AB och Backtick Technologies AB.

Referensgrupp
MoveByBike, Myloc, Falkenklev Logistik, Monark Exercise, KTH, Lindholmen Science Park, Stockholms stad, IBM Svenska som täcker logistik- och godscykelexpertis, samhällsplanering, digitalisering och godstransporter.

Vinnovanummer
2023-01039