Skip to main content

Tjänsteskjuts

Vår hypotes har varit att köpta resetjänster med taxi istället för tjänstefordon har en rad fördelar -ekonomiskt, ekologiskt och socialt i en kommun. I denna förstudie har vi testat hypotesen och har förberett ett pilotprojekt.

Bilar köar på motorvägen i mörkret

Projektet "Tjänsteskjuts" syftar till att undersöka ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser av att kommunala tjänstebilar ersätts med transporttjänster som taxi och olika former av delad mobilitet, utförda med fordon som har hög miljöprestanda. Förstudien har som mål att leverera beslutsunderlag som kommuner kan använda för beslut om deltagande i ett följande pilotprojekt, alternativt för att utveckla en snarlik verksamhet på egen hand.

Projektet ger underlag till hur tjänsteresor kan organiseras för framtiden och med den ändrade beteenden i riktning mot tjänstefiering och delningsekonomi. För att fungera smidigt kommer såväl IT-stöd som behovet av teknisk utveckling att belysas. Projektet adresserar ett nytt samarbete mellan kommunala förvaltningar och entreprenörerna för själva tjänsterna och behovet av till exempel yrkesutbildningar. Projektet riktar in sig på hur beteendeförändringar kan främjas för vardagligt resebeteenden inom kommunala förvaltningar.

Ta del av projektets slutredovisningar

Period
Januari 2023 - september 2023

Kontakt
Fredrik Holm 

Partners
Svenska Taxiförbundet, Klimatkommunerna och Karlstads kommun

Vinnovanummer
2022-02976