Skip to main content

Modernare biluthyrningsregler för en ökad bildelning

Biluthyrningslagen och tillhörande förordningar (biluthyrningsregelverket) reglerar yrkesmässig biluthyrning.

En av Skövdebostäders bilar. Foto: Skövdebostäder.

Privat bildelning är oreglerad. Samtidigt som många beskriver biluthyrningsregelverket som onödigt stelbent kan det finnas skäl att se över om privat bildelning mellan främlingar bör regleras så att den hanteras av seriösa plattformsoperatörer som kontrollerar körkort, försäkring, säkerställer att uppgifter kan lämnas till myndigheter m.m.

Projektet syftar till att modernisera biluthyrningsregelverket tillsammans med en bredd av relevanta aktörer för att förbättra tillgängligheten till delade bilar även på platser där de idag helt saknas. Tillgång till bildelningstjänster minskar behovet av att äga bil och med det behovet av parkeringsplatser. Det betyder att värdefull mark kan frigöras och att byggkostnaderna kan sänkas. Samtidigt behöver detta ske på ett sätt som garanterar en seriös och trygg bildelningsmarknad.

Dessa frågor kommer att hanteras i ett policylabb och resultera i rekommendationer för ett uppdaterat regelverk. Inom ramen för tidigare förstudie (2021-03965) har regeringen beviljat dispens från biluthyrningsregelverket för projektparten Skövdebostäder. Den kommer att användas i en pilot där bolaget delar ett antal av sina bruksbilar med hyresgäster via en plattformsoperatör kombinerat med hyresgästers fordon. Det gör att projektet parallellt med policylabbet kan testa nya affärsmodeller och användarupplevelse samt bedöma potential, möjligheter, risker och utmaningar med delade bruksbilar.

Period
Augusti 2023 - juli 2025

Projektpartners
Aktiebolaget Skövdebostäder, GoMore ApS genom GoMore Sverige Filial, Hygglo AB, MyCamper Nordic AB, Move About AB, OK-Q8 AB, SWECO Sverige AB, Omocom AB, Biluthyrarna Sverige Servicebolag AB, Europeisk Biluthyrning Aktiebolag

Kontakt
Bodil Ahlström, RISE Research Institutes of Sweden
bodil.ahlstrom@ri.se

Vinnovanummer
2023-01828