Skip to main content

Skellefteå Public Mobility - Bygga grunden

För att klara omställningen till hållbart resande behöver kollektivtrafiken kopplas ihop med andra typer av hållbara mobilitetslösningar till det som kallas integrerad mobilitet.

Bygga grunden - Skellefteåprojekt

I en ort som Skellefteå betyder det att bussen blir ryggraden och de kompletterande trafikslagen kan vara bilpooler, cykel och annan mikromobilitet. Även drönartrafik utreds i Skellefteå.

Det här projektet lägger grunden inför ett kommande storskaligt test. I detta steg ska vi skapa de tekniska förutsättningar som kommer behövas på resan mot en integrerad mobilitet där data bli det kitt som binder samman helheten.

Det handlar om att tillgängliggöra och strukturera (1) data om efterfrågan och nyttjande av persontransporter och (2) data som rör utbud och transporteffekt i trafikproduktionen. Projektets perspektiv är att beteendeförändring mot hållbart resande drivs av två faktorer. Den primära drivkraften är känslor integrerad mobilitet måste kännas lockande för individen. Den sekundära är plånboken integrerad mobilitet måste kunna motiveras ekonomiskt av individen.

Ta del av projektets slutdokumentation