Skip to main content

Modulär och skalbar mobilitetshubb med laddning för delad mikromobilitet

Projektets fokus är att designa och testa en modulär och skalbar mobilitetshubb som stödjer laddning av de mest välkända elsparkcykelmodellerna. Målet i stort är att främja delad mikromobilitet och minska dess miljöpåverkan genom att öka tillgängligheten både i större städer och i mindre orter.

Bild med ett ungt par som håller i varsin elsparkcykel och står på en mindre stadsgata

Genom att erbjuda en skalbar mobilitetshubb med integrerad laddningsinfrastruktur blir det incitament för externa aktörer, som Standab, att investera i nödvändig parkeringsinfrastruktur(e.g. mobilitetshubb) som i dagsläget till mångt och mycket det inte finns tillräckligt av. 

Bakgrund
Delad mikromobilitet med elsparkcyklar och elcyklar har snabbt blivit en central del av dagens och framtidens städer. Användningen har ökat explotionsartat de senaste åren i städer världen över. Denna tillväxt har emellertid inte varit problemfri eller gått obemärkt. Felaktigt parkerade elsparkcyklar har blivit vardagliga och många länder och städer i Europa har reagerat genom att reglera och begränsa delad mikromobilitet, vilket hämmar branschens framsteg och möjlighet som en del av en stads mobilitetspallet. Mycket beror på avsaknaden av dedikerade parkeringsinfrastruktur för delad mikrobilitiet. Mobilitetshubbar behöver vara skalbara, enkla att installera och kunna flyttas vid behov. Framförallt är de en viktig pusselbit för att förbättra en stads kombinerade mobilitet.

Behov och möjligheter
Avsaknaden av parkeringsinfrastruktur för delade elsparkcyklar utgör en utmaning för både branschen och framförallt de städer som tillsammans med operatörer erbjuder tjänsten. Genom att utveckla modulära och skalbara mobilitetshubbar med laddningsmöjlighet kan Standab bidra till en mer hållbar lösning genom att minska behovet av transporter av utbytbara batterier i själva elsparkcyklarna. Samtidigt förbättras parkeringsmöjligheterna. Denna ansats öppnar också för tredjepartsaktörer som Standab att finansiera den bristande och saknade parkeringsinfrastrukturen. En finansiering eller kostnad som idag ofta bollas mellan städer och operatörer, och som i mångt och mycket uteblir. 

Projektmål
Målet är att utveckla en mobilitetshubb med teknisk support för de mer vanliga elsparkcykeloperatörerna i Sverige och Europa. Mobilitetshubben skall vara nog att enkelt anpassas till förändringar i elsparkcyklarnas teknik, utan att ett helt system skulle behöva bytas ut. Nyckeln till framgång ligger i gruppen av projektparterna och dess erfarenhet från både elsparkcykelbranschen och med att installera hårdvara i offentlig miljö. 

Projektet har också potential att skapa nya samarbeten och partnerskap mellan kommuner, företag och andra samhällsaktörer som är intresserade av mobilitetshubbar och laddningsinfrastruktur för små elektriska fordon. Denna samverkan kan leda till ökad kunskapsöverföring och samarbete inom området.

Period
Juli 2023 - december 2024

Kontakt
Erik Bergqvist, Standab
erik.bergqvist@standab.com

Partners
Anderssons Mekaniska, ID8 Engineering, Tier Mobility & Dott.  

Vinnovanummer
2023-01046