Skip to main content

CoMiMo – Connected Micro Mobility

CoMiMo - Connected Micro Mobility - bygger på en systemlösning som undanröjer de hinder som idag finns för uppkopplad, effektiv och säker mikromobilitet. Projektet skapar samverkan och löser behov i staden inom hemleveranser, mikromobilitet, mobilitetshubbar samt fastighets och parkeringsbolag genom digitalisering, geofencing och digitalt stöd för batteribyte i mopeder och elskotrar. 

Ciklo swap station. Foto: Ciklo

Mikromobilitet visar exponentiell tillväxt i städer inom hemleveranser av mat, e-handelsleveranser samt MaaS med elsparkcyklar. Leveransföretag som Foodora har snabbt etablerat och expanderat nya tjänster baserad på mikromobilitet. Detta är en stor potential för hållbara städer och transporteffektivitet, dock finns betydande utmaningar.

Mål för projektet 

En verifierad systemlösning som undanröjer de hinder som idag finns för uppkopplad, effektiv och säker mikromobilitet.

Förväntat resultat

En systemlösning utvecklas där en unik multifunktionell station är basen - fyren - för att lösa avgörande hinder med geofencing för verifiering av användare, korrekt parkering, säkerhet samt undanröja tidsspillan, logistik och kostnader för batterihantering. Projektets demo kommer visa lösningar baserade på geofencing och uppkopplade fordon som sammantaget möjliggör effektiv, säker och tillgänglig mikromobilitet.

Potentialen är ett öppet ekosystem i EU genom samverkan inom standarder för digitalisering och batteribyte genom deltagande i SBMC (Swappable Battery Motorcycle Consortium) vilket möjliggör att lösningen blir transport- och kostnadseffektiv samt enkel för användarna och därmed tillgänglig för alla - även grupper som idag ofta glöms. 

Period
November 2022 - oktober 2024

Kontakt
Jonas Waidringer, Högskolan i Borås
jonas.waidringer@hb.se

Partners
Lunds Universitet, CIKLO, Foodora, Vialumina, Nordstan, Högskolan Borås

Vinnovanummer
2022-03074