Skip to main content

Frivillig branschöverenskommelse för bussbranschen om geofencing

Kan en gemensam och uttalad vision framför teknik ändra branschnormen för trafiksäkerhet och hastighetsefterlevnad? Den här förstudien har särskilt fokuserat på utförarsidan av bussbranschen, bussbolagen utifrån bedömningen att de har bäst förutsättningar att initiera en överenskommelse.

Elbuss kör under en br. Trottoar vid sidan med gröna träd utefter den

Mål: Att skapa förutsättningar för en branschöverenskommelse för att använda geofencing för att uppnå gemensamma klimat, trafiksäkerhets- och arbetsmiljömål. Delmål:

  • Kartläggning av mål med ambition att skapa gemensamma målbilder för bussbranschen
  • Kartläggning av vad en branschöverenskommelse för geofencing kan innebära för klimatmål,ökad förståelse och kunskapsöverföring kring geofencing, trafiksäkerhetsmål och arbetsvillkor
  • Samla branschen via några stora aktörer för att undersöka intresse för gemensamma mål och en branschöverenskommelse om geofencing

Ta del av projektets slutredovisningar

Period
November 2022 - februari 2023

Kontakt
Fredrik Olsson

Partners
Svensk kollektivtrafik, Sveriges bussföretag

Vinnovanummer
2022-02891