Skip to main content

HelsingBotica - förstudie om datadelning för förbättrad mikromobilitet och leveransrobotar

HelsingBotica projektet är en förstudie som utforskar datadelning för förbättrad mikromobilitet och leveransrobotar i Helsingborgs stad. Projektet syftar till att skapa lärdomar inför ett innovativt och genomförbart pilotprojekt, genom faktisk datainsamling och utbyte mellan projektets parter.

Helsingbotica

Leveransrobotar är en viktig del av framtidens logistik i städer, men det finns ett behov av att utforska deras mer precisa roll och vilka krav det ställer. HelsingBotica-projektet syftar till att ta fram data som kan ge insikter som kan bidra till en bättre miljö för mikromobilitetsfordon och fotgängare, till exempel skick på vägytan och information om skyltning. Dessutom kan projektet identifiera eventuell otillräcklig eller avsaknad av infrastruktur för framtidens fordon, som till exempel leveransrobotar. 

I denna förstudie genomförs därför följande aktiviteter:

 • Undersökning av gång- och cykelväg
  - Genom att utrusta cyklar och andra fordon som rör sig på gång- och cykelvägar med en kameraenhet för datainsamling kan projektet undersöka hur vägskador och andra objekt i vägrummet påverkar framförandet av mikromobilitetsfordon och fotgängare.
   
 • Analys av vägdata
  - Genom att analysera data om ex. vägytan och skyltning kan projektet identifiera eventuell bristande infrastruktur för framtidens fordon, som till exempel leveransrobotar.
   
 • Utveckling av digitalt regelverk
  - Projektet undersöker vad som är legalt möjligt samt hur regler kan uttryckas genom datastandarden MDS. Detta arbetspaket kan bidra till att skapa en mer hållbar och effektiv logistik i städer.
   
 • Workshops om use cases där leveransroboten kan bidra till en mer hållbar och effektiv logistik i städer. 
  - Genom att samla flera olika förvaltningar för att undersöka möjligheter kan projektet ta fram fem till sex olika use cases som sedan analyseras av arbetsgruppen.

Huvudleverans för förstudieprojektet är en relevant och verklighetsförankrad projektansökan för ett kommande pilottest.

Ta del av projektets slutdokumentation

Period
Maj 2023 - december 2023

Kontakt
Daniel Rudmark, daniel.rudmark@vti.se

Partners
Helsingborgs stad, Univrses AB, Hugo Delivery AB, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Vinnovanummer
2023-01168