Skip to main content

Affärsmodeller

Ny och mer hållbar teknik inom mobilitet och transporttjänster skapar affärsmöjligheter. Samtidigt har affärsmodeller och ekonomins ekosystem identifierats som flaskhalsar för tillväxten av nya tjänster när värdekedjan förändras. I både person- och godstransporter förväntar vi oss nya och förändrade roller, en förskjutning i hur värde förvaltas och skapas och nya typer av offentlig-privata affärsrelationer. Det är därför vi fokuserar på affärsmodeller.

Medan tekniken mognar när tiden går, förändras affärsmodeller kanske inte alltid lika snabbt. Så för att innovativa, samverkande, uppkopplade och automatiserade mobilitetslösningar för gods och människor ska kunna slå igenom och nå marknaden kommer vi att behöva nya fungerande affärsmodeller eller betydande förändringar av nuvarande modeller.

För att övervinna de identifierade utmaningarna och stimulera de nya samarbeten och affärsmodeller som behövs i framtidens transportsystem, så fungerar Drive Swedens tematiska område som en samarbetsplattform, inkubator och test-arena för nya affärsmodeller och samarbeten.

 

Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
Online
Man driving a car

Temamöte: samåkning

Samåkning har stor potential att minska antalet fordonsrörelser och därigenom kraftigt minska CO2...
-
Online
En kaffekopp, en dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon.

Lunch & Learn: The Nordic Mobility Landscape - GoCiklo reflekterar över insikter från Beta Mobility

Den nordiska regionen är en grogrund för innovation inom området för ny mobilitet, med ett...
-
Hotell Halland, Storgatan 35, Kungsbacka
Ett parkeringshus i Kungsbacka.

Slutkonferens: One-stop-shop for gods & personmobilitet

Urbanivation/Drive Sweden
Välkommen till ett seminarium om affärsmodeller, mobilitetshubbar, parkeringsekonomi och policys för...
-
Online
En av Drive Swedens pusselbitar, med texten Affärsmodeller, uppsatt på en whiteboard med anteckningar.

Successful scaling of consolidation centers and micro hubs – examples from Sweden and the Netherlands

Drive Sweden Thematic Area Business Models
Konsolidering av varuleveranser i kombination med så kallade micro hubs anses ofta vara en lösning...

Projekt och resultat

Drive Sweden har redan närmat sig dessa affärsmodeller, till exempel genom våra projekt KOMPIS, Scania Go och LIMA. Dessa projekt fokuserar på Mobility as a Service (MaaS), MaaS för företag och de nya roller som resenärer och arbetsgivare kommer att kunna ha i framtidens transportsystem. Genom dessa och flera projekt har vi satt fingret på utmaningarna när det gäller affärsmodeller för datadelning, digital infrastruktur, ”kontrolltorn” för automatiserade fordon med mera.

hugo vinkel

Affärsmodeller för framtida autonoma och fossilfria matleveranser - HUGO

Under den andra fasen av HUGO, 2021, undersökte man affärsmodeller för framtida autonoma och fossilfria matleveranser.
robotaxi

Affärsmodeller för robotaxi

Detta projekt avser att undersöka i vilka fall som en flotta av robotaxis kan vara ett alternativ för vissa typer av kollektivtrafik i Sverige. För att robotaxis ska fungera som koncept och...
Stad med nätverk av uppkoppling ovanpå

Automatiserade logistiktjänster 1.2

CLOSER/Lindholmen Science Park driver en förstudie inom DriveSweden om Automatiserade logistiktjänster (förkortat Autolog). Nu föreslås Autolog utökas med ett delprojekt kopplat till en annan...
Biljettautomater uppradade

Biljetter för digitaliserad mobilitet

Detta projekt har fångat behov och identifierat förslag till realiserbara biljettprodukter inom kollektivtrafiken för att kunna driva på utvecklingen av tjänster inom kombinerad mobilitet.

Vill du veta mer om temaområdet Affärsmodeller?

Kontakta våra ansvariga.

Så jobbar Drive Sweden med Business Model Lab

Drive Sweden Business Model Lab är en inkubator för projekt som arbetar efter Drive Swedens mål. Business Model Lab utvecklar affärsmodeller och ger stöd till case och projekt.

Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab 2019-2020

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...
Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab 2020-2021

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...
Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab 2021-2023

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...
Profilfoto - Business Model lab

Drive Sweden Business Model Lab 2023-2024

Syftet med projektet Drive Sweden Business Model Lab är att stötta Drive Swedens arbete för att tackla hållbarhetsutmaningar som samhället och näringslivet står inför genom att accelerera...

Vill du veta mer om Business Model Lab?