Skip to main content

Mobilitetsplånbok

Idén om att kunna subventionera, betala och dela åtkomst till mobilitetstjänster på ett enkelt har testats i flera tidigare innovation- och forskningsprojekt. Flertalet dellösningar finns redan, men i liten skala, utan koppling till varandra och det är därmed svårt att uppnå effekten med användning av delade mobilitetstjänster.

En person som håller i sin cykel och samtidigt tittar på sin mobiltelefon

Bild från Pexel, William Fortunato 

Projektet syftar till att utveckla och validera en lösning för ett öppet, operatörsoberoende system av mobilitetsplånböcker. Lösningen baseras på etablerade tekniska lösningar inom både mobilitets- och finansbranschen och syftar till att öka genomslaget för delade mobilitetstjänster genom att göra dem mer tillgängliga för användare, enklare för arbetsgivare, andra relevanta aktörer och leverantörer. Mobilitetsplånbok kommer att förenkla administrationen av stöd och subventioner, samt underlätta för leverantörer att nå fler kunder utan kostsamma integrationer.

Förväntat resultat

Projektets ska ta fram en ”blueprint” av en lösning som olika typer av aktörer i ekosystemet kan börja använda för att utveckla sina tjänster och roller för framtiden. Resultaten kommer att bidra till enklare och mer effektiv handel och finansiering av mobilitet mellan alla aktörer i ett större ekosystem och till att skala upp både utbud och efterfrågan, liksom och att arbeta med incitament på ett effektivt, enkelt och kontrollerbart sätt. Sammanfattningsvis kommer
Mobilitetsplånboken bidra till att förverkliga potentialen i alla delade och integrerade tjänster som har haft svårt att skala upp.

Projektet är uppbyggt i fem arbetspaket:
1) en omvärldsbevakning och 2) en behovsanalys baserad på intervjuer med kunder. Dessa ligger till grund för två arbetspaket som 3) utvecklar affärsmodeller och roller samt 4) identifierar vilka tekniska lösningar, standarder och arkitekturer för ett öppet system. Resultat blir ett 5) genomförandeplan och ett validerat koncept för mobilitetsplånbok.

Projektsammansättning
Projektet leds av RISE 

Projektpartners
Benify AB, Coride Sweden AB, EC2B AB, Fabege AB, HSB Levande Lab HB, Mabi Mobility, Nivel, Samtrafiken i Sverige AB, Svea Bank AB, Sverige Allmännytta, Region Stockholm, Wellspect AB, Voi Technology AB, Västtrafik AB.

Projektledare
Anne Faxér, anne.faxer@ri.se

Projekttid
Februari 2024 - 31 oktober 2024

Vinnovanummer
2024-00126