Skip to main content

Planering för framtidssäkrad infrastruktur vid mobilitetshubbar i kallt klimat

Hobbyflygplan står på snötäckt mark, personer har samlats runt det

Projektet skulle skapa kunskap och utveckla processer som gjorde att tätortsnära landsbygd kunde förses med framtidssäkrade mobilitetshubbar som ökade tillgänglighet till lokal service och gynnade klimatsmarta resebeteenden och godstransporter, i linje med Skellefteås strategi om en hållbar plats för en bättre vardag. Detta gjordes genom att utreda förutsättningarna för att integrera drönarplattformar och andra transportslag med krävande infrastruktur i mobilitetshubbar.

Ta del av projektets slutredovisningar

Period
November 2022 - augusti 2023

Kontakt
Karin Degerfeldt
karin.degerfeldt@skelleftea.se

Vinnovanummer
2022-02969