Skip to main content

Internationalisering

jordglob

De framsteg som gjorts inom Drive Swedens plattform har väckt ett stort intresse runt världen, vilket bland annat återspeglas i att vi har partners från ett tjugotal olika länder. Genom ett ökat internationellt engagemang möter vi upp det globala intresset för Drive Sweden samtidigt som vi öppnar upp nya möjligheter för kunskapsdelning och nätverkande som kan gynna arbetet för att lösa utmaningarna kring framtidens mobilitet.

Kompetensen inom Drive Swedens nätverk är hög och våra nationella partners har drivit på utvecklingen i en snabb takt. Utmaningarna kring framtidens mobilitet måste dock lösas i en större kontext och i samarbeten utanför vårt lands gränser och ett internationellt utbyte gynnar alla parter. Målen med vårt internationella arbete är bland annat att vi vill lära från och utbyta erfarenheter med andra länder, hitta fler vägar att påverka standarder som behövs för en hållbar utveckling, stödja våra partners på den internationella arenan samt bidra till uppväxling av nationella FoI-medel.  

Grupp med människor poserar framför en gul vägg

CCAM

Drive Sweden har ett aktivt engagemang på EU-nivå. Vi deltar i EU-initiativet CCAM (Cooperative, connected and automated mobility) vilket öppnar dörrar för att skala upp projekt, stärka omvärldsbevakning, driva gemensamma svenska perspektiv och hitta effektiva vägar för finansiering.

crowd

Silicon Valley

Silicon Valley är ett av de viktigaste områdena i världen när det gäller utveckling av nya mobilitetslösningar. Drive Sweden startade i december 2018 ett projekt för att placera oss i denna kontext. Drive Sweden är medlem i Nordic Innovation Hub i Palo Alto.

Paris från ovan

Frankrike

Sveriges statsminister Stefan Löfven och Frankrikes president Emmanuel Macron undertecknade i november 2017 ett strategiskt partnerskap mellan länderna gällande innovation, digital utveckling och hållbara lösningar. Drive Sweden är en aktiv part för att föra detta samarbete framåt.

Singapore på kvällen

Singapore

Många svenska aktörer inom mobilitetsområdet har ett starkt bilateralt samarbete med partners och kunder i Singapore. Land Transport Authority (LTA) i Singapore och Trafikverket har skrivit under en avsiktsförklaring om samarbete kring frågor rörande framtidens mobilitet.