Skip to main content

Skapa ett projekt

Att skapa samarbeten genom innovationsprojekt är centralt i Drive Swedens verksamhet. I våra projekt banar aktörer från näringsliv, offentliga organisationer, universitet och forskningsinstitut tillsammans väg för innovation som gör skillnad. Ansökningar bedöms mot programmets
övergripande mål och vår programlogik.

Våra projekt gör det möjligt för organisationer att experimentera och testa nya idéer utan att de måste generera vinst. Detta görs möjligt genom att Vinnova och Energimyndigheten erbjuder 50-procentig medfinansiering av projekten. Vi distribuerar finansiering till projekt som antingen inkommer via öppna utlysningar eller är så kallade strategiska (enskilda) projekt. Processerna skiljer sig åt till viss del men båda präglas av en transparent och öppen ansökningsprocess och beslutsrunda. Nedan kan du se en illustration av vår projektprocess och hur vi initierar nya projekt.

Image
Drive Sweden projektgenerering

Har du en projektidé?

Om du har en idé till ett projekt som du och din organisation skulle vilja driva tillsammans med andra parter och är i harmoni med Drive Swedens vision uppmuntrar vi dig att testa idén hos oss. Håll utkik efter våra öppna utlysningar eller mejla programoffice@drivesweden.net om du vill diskutera idén eller vill ha mer information om hur projektprocessen ser ut hos oss. Saknar du samarbetsparter för ditt projekt kan vi hjälpa dig att söka upp passande sådana.

Inkomna projektidéer pitchas i ett första läge för vårt programkontor, som kommer med feedback och inspel. Gillas projektidén av programkontoret kan nästa steg tas. Då följer arbete för ansökande part(er) med att ta  fram en projektansökan som skickas vidare till Drive Swedens styrelse. Godkänner de ansökan rekommenderar de projektidén för Vinnova som ger ett slutligt godkännande.

Drive Swedens öppna utlysningar återkommer åtminstone vartannat år och fokuserar på olika teman men projektidéer kan tas emot löpande och kan bli så kallade strategiska projekt.

Personer använder sig av hyrcyklar, elsparkcykel och kollektivtrafik.

Utlysning

Utlysningen "Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik" stängde 3 maj. Här finns informationsfilm, presentation och formalia kring utlysningen samt vilka sju projekt som blev beviljade finansiering.
En karta över Europa. Foto: Calvin Hanson on Unsplash.

Projekt inom EU

EU-samarbetet erbjuder en rad olika möjligheter för att söka finansiering till projekt. Här kan du hitta mer information om vissa av dessa.