Skip to main content

Nätverk Mikromobiliet

Nya mobilitetstjänster kan bidra i omställningen till ett klimatsmart samhälle, men kräver anpassningar och nya normer.

man håller föredrag med en powerpoint framför en publik,

Delade elsparkcyklar är ett bra och tydligt exempel som snabbt fått stor spridning. Privata operatörer bygger upp tjänster på kommersiella grunder som kunderna uppskattar. Myndigheter, kommuner och polis försöker med stöd av lagar och regelverk sätta ramarna för marknaden och styra mot samhälleliga mål samt anpassa infrastrukturen. Nya normer som accepteras av flertalet måste utvecklas av användare, operatörer, offentliga aktörer och allmänheten.

Projektet bygger vidare på den insats som gjorts under första halvåret 2022. Ett nätverk med drygt 60 personer har etablerats som representerar: SKR, 20 kommuner, Nordic Mobility Association, 7 operatörer samt Vianova, Chalmers, K2, Västtrafik och 2030 Sekretariatet.

Projektet kommer att genomföra kvartalsvisa rundabordsdiskussioner. Hälften heldags fysiska möten och hälften digitala möten. Inspiration och kompetensutveckling genom att sprida goda exempel på bra arbetssätt och fungerande lösningar

Kontakt
Kent Eric Lång, RISE
kent-eric.lang@ri.se

Partners
Transportstyrelsen, Trafikverket, Göteborgs stad, Malmö stad, Helsingborgs stad, Uppsala kommun, Västerås stad, Bolt, Dott, Lime, Tier, Voi, Nordic Mobility Association, Vianova, 2030-Sekretariatet, K2 Nationellt Kunskapscentrum för Kollektivtrafik, SAFER/Chalmers Tekniska Högskola

Övriga aktiva organisationer
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Regionala Kollektivtrafik Myndigheter (RKM), VTI

Vinnovanummer
2022-03072