Skip to main content

Nätverk Mikromobiliet

Nya mobilitetstjänster kan bidra i omställningen till ett klimatsmart samhälle, men kräver anpassningar och nya normer.

man håller föredrag med en powerpoint framför en publik,

Delade elsparkcyklar är ett bra och tydligt exempel som snabbt fått stor spridning. Privata operatörer bygger upp tjänster på kommersiella grunder som kunderna uppskattar. Myndigheter, kommuner och polis försöker med stöd av lagar och regelverk sätta ramarna för marknaden och styra mot samhälleliga mål samt anpassa infrastrukturen. Nya normer som accepteras av flertalet måste utvecklas av användare, operatörer, offentliga aktörer och allmänheten.

Projektet bygger vidare på den insats som gjorts under första halvåret 2022. Ett nätverk med drygt 60 personer har etablerats som representerar: SKR, 20 kommuner, Nordic Mobility Association, 7 operatörer samt Vianova, Chalmers, K2, Västtrafik och 2030 Sekretariatet.

Projektet kommer att genomföra kvartalsvisa rundabordsdiskussioner. Hälften heldags fysiska möten och hälften digitala möten. Inspiration och kompetensutveckling genom att sprida goda exempel på bra arbetssätt och fungerande lösningar

Ta del av projektets slutdokumentation

Se resultat från nätverkets aktiviteter nedan

Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Rundabordssamtal om hantering av mikromobilitet – sjunde mötet

Det sjunde rundabordssamtalet handlade om hur marknad och samhälle tillsammans kan styra mot...
Online
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Rundabordssamtal om hantering av mikromobilitet – sjätte mötet

Nya mobilitetstjänster kan bidra i omställningen till ett klimatsmart samhälle, men kräver...
-
Demostudion, Lindholmen Science Park, Göteborg
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Rundabordssamtal om hantering av mikromobilitet – femte mötet

Drive Sweden
Konferensen var det femte mötet som fokuserar på hur nya normer som accepteras av allmänheten ska...
-
Online
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Rundabordssamtal om hantering av mikromobilitet – fjärde mötet

Drive Sweden
Den 7 februari hölls det fjärde rundabordssamtalet med fokus på hur marknad och samhälle tillsammans...
-
Visual Arena, Lindholmen Science Park
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Rundabordssamtal om hantering av mikromobilitet – tredje mötet

Den 11 oktober höll Drive Sweden och RISE ett tredje rundabordssamtal om hur marknad och samhälle...
-
Online
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Rundabordssamtal om hantering av mikromobilitet

Den 4 april träffades ett antal olika aktörer och diskuterade hanteringen av mikromobilitet – och nu...
-
Visual Arena, Lindholmen Science Park, Lindholmenspiren 3-5, Göteborg
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Elsparkcyklar - en del av morgondagens hållbara transportsystem?

Hanteringen av dagens elscootrar ger oss viktiga ledtrådar till hur vi kan använda offentlig-privat...

Kontakt
Kent Eric Lång, RISE
kent-eric.lang@ri.se

Tidsperiod
November 2022 - oktober 2023

Partners
Transportstyrelsen, Trafikverket, Göteborgs stad, Malmö stad, Helsingborgs stad, Uppsala kommun, Västerås stad, Bolt, Dott, Lime, Tier, Voi, Nordic Mobility Association, Vianova, 2030-Sekretariatet, K2 Nationellt Kunskapscentrum för Kollektivtrafik, SAFER/Chalmers Tekniska Högskola

Övriga aktiva organisationer
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Regionala Kollektivtrafik Myndigheter (RKM), VTI

Vinnovanummer
2022-03072

Läs om Nätverk Mikromobilitet fas 2

Projektfoto - Nätverket för mikromobiliet

Nätverk mikromobilitet - fas 2

Nya mobilitetstjänster kan bidra i omställningen till ett klimatsmart samhälle, men kräver anpassningar och nya normer. Projektet drivs nu vidare och fortsätter att samarbeta med operatörer...