Skip to main content

Välkommen till Forum!

-
Lindholmspiren 3-5, Göteborg

Drive Sweden Forum är mötesplatsen för aktörer som vill ligga i framkant och bidra till att driva på utvecklingen av digitaliserade, uppkopplade och delade mobilitetslösningar. 

Arrangeras av: 
Drive Sweden

Programmet är uppbyggt kring projektresultat från innovativa projekt som på olika sätt främjar omställningen till ett mer hållbart transportsystem. Det blir också en session med  fokus på delad mobilitet. Under pauserna finns det gott om tid att mingla i utställningen och prata med företagsrepresentanter, samarbetspartners och projektdeltagare.  

Programmet genomfördes på engelska varpå alla presentationer och filmer är på engelska.

Program

08.30 Utställning, kaffe, registrering och mingel
10.00 Välkomna och inledning
Malin Andersson, programchef och Peter Eriksson, styrelseordförande för Drive Sweden

Session 1
Vad möjliggör autonom mobilitet

Projektresultat

Session 2
Digitala lösningar för mer effektiv service

Projektresultat

Session 3
Styrning av mobilitet

Projektresultat

12.00-13.00 Lunch, utställning och mingel

Session 4 
Möjligheter med mobilitetshubbar 

Projektresultat

Session 5
Framtidens mobilitet

Projektresultat

14.15-14.45 Fika

Session med fokus på delad mobilitet

Drive Sweden har finansierat flera projekt med fokus på att förstå och utveckla kunskapen kring digital teknik, affärsmodeller och policies för att utveckla förutsättningarna för delad mobilitet. Under Forum kommer en panel att ta pulsen på hur långt utvecklingen kommit i Sverige och utomlands, vad tycker användarna och vilka hinder kvarstår för att driva på utvecklingen?

Medverkande:

Sessionen modererades av Peter Eriksson, ordförande i Drive Sweden. 

Keynote talare

16.00 Det sittande programmet avslutas
Malin Andersson, programchef och Peter Eriksson, styrelseordförande för Drive Sweden

16.00 Dryck och snacks, utställning, mingel och eftersnack
18.00 Forum stänger