Skip to main content

Förberedelseprojekt Testbädd AV Trollhättan

I ett niomånaders projekt har Trollhättans Stad tillsammans med NEVS och AstaZero undersökt hur processen inför tester av självkörande fordon på allmän väg kan bli mer effektiv.

Arbetsprocess på en whiteboard. Foto: UX Indonesia on Unsplash

När ett företag ska testa autonoma fordon på allmän väg är processen för att få tillstånd från Transportstyrelsen krävande. Genom projektet vill vi skapa underlag för att denna process ska gå snabbare och att Trollhättan och Sverige ska kunna ligga i framkant vad gäller framtidens fossilfria, delade mobilitet. Det gör projektet genom att:

  • Definiera prioriterade utvecklingsområden som stödjer industrins behov av effektiviserad process för godkännande av körning med självkörande fordon i allmän trafik.
  • 3D-skanna in aktuella testområden för autonoma fordon (ODD) och bearbeta data så att den kan stödja den självkörande tekniken (AD) i självkörande fordon (AV) och därmed korta ned tiden inför testkörning av sådana fordon på allmän väg.

Förberedelseprojektet ska skapa kunskap och bättre förutsättningar för ytterligare arbete och projektansökningar med målet att bilda en testbädd (testmiljö) för AV i Trollhättan: ett ekosystem av företag och organisationer som möjliggör testkörningar av autonoma fordon inom Trollhättans kommunala vägnät. Testmiljön ska inkludera stöd för fordonsteknik, trafiksäkerhet, testpersonal samt insikter om människors beteende i relation till autonoma fordon.  

Ta del av projektets slutredovisningar

Period
Augusti 2022 - maj 2023

Kontakt
Jörgen Einarsson, Trollhättans stad
Jorgen.Einarsson@trollhattan.se

Partners
Trollhättans Stad, Asta Zero, NEVS

Vinnovanummer
2022-01759