Skip to main content

Färdplan Färingsö

Med färdplan Färingsö vill vi accelerera omställningen till morgondagens vision om uppkopplad, autonom, digitaliserad och hållbar kollektivtrafik för landsbygden. Genom att identifiera och utifrån samhällsnytta, ekonomi och miljöeffekter utvärdera ett antal tillräckligt mogna teknologier och tjänster, bland annat anropsstyrd kollektivtrafik, vill projektet förbereda för ett efterföljande pilotsteg där vi utvärderar dessa, med resenärer, på Färingsö i Ekerö kommun.

En busshållsplats.

Sverige är ett land med en stor andel av befolkningen som bor på landsbygd, och som är beroende av den privata, oftast fossildrivna, bilen. Genom att konkret demonstrera nytta, acceptans och effektivitet, vilket fungerar som en stark inspirationskälla, vill projektet accelerera omställningen till en ny hållbar kollektivtrafik som kan genomföras på fler platser i Stockholmsregionen och runtom i Sverige.

Projektet omfattar två steg. Det första steget är denna genomförbarhetsstudie. Steg 2 är ett pilotprojekt där ett större konsortium sätts samman utifrån resultatet från steg 1 och omfattar implementation, tester och utvärderingar i målmiljö med verkliga resenärer och driftsatta systemkomponenter, tjänster och affärsmodeller på Färingsö inom Ekerö kommun. Pilotprojektet beräknas pågå i cirka tre år.

Tidsperiod
May 2022 - July 2023

Kontakt
Magnus Fransson, Sustainable Innovation
magnus@sust.se

Partners
Sustainable InnovationRegion StockholmK2 - Nationellt Kunskapscentrum för Kollektivtrafik/Malmö University