Skip to main content

Digital platform

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera av projekten som har finansiering av Drive Sweden, till exempel har flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya mobilitetstjänster genomförts.  Plattformen och pilotförsöken har väckt nationellt och internationellt intresse.

Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Mål för projektet 

Projektets tre huvudmål har varit att förse Drive Sweden med teknik- och tjänsteplattform för att möjliggöra och driva utveckling, demonstrationer av automatiserade transporter och mobilitetstjänster. Under 2022 var målet också att utveckla Innovation Cloud och Traffic Tower med syfte att stödja satsningar inom godstransporter, logistik samt mikromobilitet. Den tredje målsättningen har handlat om att utveckla kunskap runt digital säkerhet och datadelning.
 

Resultat

Under projektperiod har den gemensamma molnplattformen försetts med ny utökad funktionalitet för Innovation Cloud och Traffic Tower med stöd för digital tvilling, AI, simulering samt nya mjukvaruverktyg för att hitta nya insikter i data. Sedan 2022 har också vi sett ett betydligt större intresse av att nyttja funktioner för att stödja projekt med leveransrobotar och mikromobilitet.

Period
April 2022 - april 2023

Kontakt
Stig Persson, Ericsson
stig.persson@ericsson.com 

Partners
Qlik, Saab Combitech, VOI Total 

Vinnovanummer
2022-01030

Relaterade projekt

självkörande buss

Samverkande Autonoma Transporter (SAT)

Projektet har vidareutvecklat ändpunkter för autonoma leveranser och kopplat samman självkörande minibussar och leveransrobotar. Målsättningen har varit att bidra till att göra framtidens urbana gods-...
uppkoppling till master

EVOLVE

(2022-2022) Projektet EVOLVE har arbetat med integration av olika autonoma transportsätt för bra samverkan i gemensamma uppdrag.
A visualization of traffic and pedestrians. Photo: Ericsson.

3GPP Delivery robots

Syftet med detta projekt är att praktiskt utforska både mänskliga och tekniska krav och begränsningar kopplade till framtida tillgång till självkörande leveranstjänster. Dessa tillhandahålls med hjälp...
Text saying AI Aware over an animation of Gothenburg.

AI Aware

AI Powered Awareness for Traffic Safety (AI Aware) är ett koncept för att undersöka och testa central trafikkontroll som stöder uppkopplade och automatiserade fordon. Genom en gemensam molntjänst...