Skip to main content

Digital platform

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera av projekten som har finansiering av Drive Sweden, till exempel har flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya mobilitetstjänster genomförts.  Plattformen och pilotförsöken har väckt nationellt och internationellt intresse.

Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Mål för projektet 

Projektets tre huvudmål har varit att förse Drive Sweden med teknik- och tjänsteplattform för att möjliggöra och driva utveckling, demonstrationer av automatiserade transporter och mobilitetstjänster. Under 2022 var målet också att utveckla Innovation Cloud och Traffic Tower med syfte att stödja satsningar inom godstransporter, logistik samt mikromobilitet. Den tredje målsättningen har handlat om att utveckla kunskap runt digital säkerhet och datadelning.

Period
April 2022 - april 2023

Kontakt
Stig Persson, Ericsson
stig.persson@ericsson.com 

Partners
Qlik, Saab Combitech, VOI Total 

Vinnovanummer
2022-01030