Skip to main content

Samverkande Autonoma Transporter (SAT)

(2022-2023) Projektet syftar till att utifrån ett utmaningsdrivet perspektiv och i linje med målbild 2030 ta fram ett kunskapsunderlag som bidrar till en ökad förståelse för hur Trafikverket kan dra nytta av AI för att utveckla den långsiktiga planeringen av transportsystemet.

självkörande buss

I ett inte allt för avlägset framtidsscenario sköts allt fler av våra transporter av autonoma fordon. Inte minst den sista biten av en transport- eller leveranskedja – när människor ska ta sig från kollektivtrafiken till sin slutdestination eller varor ska fraktas från en transportcentral ut till slutkund. Dessa korta sträckor är ofta både dyra och miljöbelastande och mycket finns att vinna på en effektivisering.

Under de senaste åren har bland annat Drive Sweden-projekten Shared Shuttle Services (S3) och Autopiloten i Barkarby testat självkörande, elektrisk skytteltrafik och autonoma godsleveranser testats inom HUGO-projektet. Men vad händer när flera olika självkörande transportslag samexisterar i stadsmiljön? Det ska projektet Samverkande Autonoma Transporter (SAT) ta reda på från januari 2022 och ett och ett halvt år framåt.

Arton projektpartners – däribland universitet, fastighetsägare, mjukvaru- och produktutvecklare samt andra aktörer inom stadsutveckling – ska tillsammans utforska frågan utifrån områden som fordonsteknik, transporteffektivitet, användarperspektiv, affärsmodeller och stadsutvecklingspotential. Besökare på campus Johanneberg blir del av projektet genom mer eller mindre aktiv interaktion med fordonen, när man rör sig på gatorna eller åker med minibussen från den ena till den andra sidan av campus.