Skip to main content

Samverkande Autonoma Transporter (SAT)

Projektet har vidareutvecklat ändpunkter för autonoma leveranser och kopplat samman självkörande minibussar och leveransrobotar. Målsättningen har varit att bidra till att göra framtidens urbana gods- och persontransporter mer hållbara, effektiva, tillgängliga och säkra.

Viktiga delområden som adresserats i projektet har varit fordonsteknik, transporteffektivitet, användarperspektiv, affärsmodeller och stadsutveckling. 

självkörande buss

I ett inte allt för avlägset framtidsscenario sköts allt fler av våra transporter av autonoma fordon. Inte minst den sista biten av en transport- eller leveranskedja – när människor ska ta sig från kollektivtrafiken till sin slutdestination eller varor ska fraktas från en transportcentral ut till slutkund. Dessa korta sträckor är ofta både dyra och miljöbelastande och mycket finns att vinna på en effektivisering.

Under de senaste åren har bland annat Drive Sweden-projekten Shared Shuttle Services (S3) och Autopiloten i Barkarby testat självkörande, elektrisk skytteltrafik och autonoma godsleveranser testats inom HUGO-projektet. Men vad händer när flera olika självkörande transportslag samexisterar i stadsmiljön? Det har projektet Samverkande Autonoma Transporter (SAT) tagit reda på från januari 2022 och ett och ett halvt år framåt. Arbetet har genomförts genom utredningar och analys samt genom praktisk testverksamhet på Chalmers campus Johanneberg. Projektet har involverat både primär- och sidoanvändare genom intervjuer och kollaborativ idégenerering. Konsortiet har stor bredd och är sammansatt av olika slags expertis och behovsägare för att multidisciplinärt och i samarbete utveckla de adresserade frågeställningarna.

Arton projektpartners – däribland universitet, fastighetsägare, mjukvaru- och produktutvecklare samt andra aktörer inom stadsutveckling – har tillsammans utforskat frågan utifrån områden som fordonsteknik, transporteffektivitet, användarperspektiv, affärsmodeller och stadsutvecklingspotential. Besökare på campus Johanneberg blir del av projektet genom mer eller mindre aktiv interaktion med fordonen, när man rör sig på gatorna eller åker med minibussen från den ena till den andra sidan av campus.

Presentationer från slutkonferensen maj 2023: 

Se filmen där roboten HUGO och minibussen samverkar

Ta del av projektets slutredovisningar

Relaterade projekt

hugo vinkel

HUGO last mile delivery robot

I sin första fas, 2018-2019, utvecklade parterna en prototyp och utvärderade potentialen av att använda mindre autonoma elektriska fordon för att utföra "last mile"-leveranser av paket och varor.