Skip to main content

Klimatsmart Mobilitet 2030

Syftet med projektet har varit att bidra till en accelererad omställning till hållbar mobilitet i svenska städer. Målet har varit att fördjupa och utveckla “Klimatsmart mobilitet 2030” och har varit ett samarbete mellan Drive Sweden, Viable Cities och de 23 svenska städer som deltar i satsningen Klimatneutrala städer 2030.

En person mitt i en gata med trafik omkring sig som passerar snabbt.

Mobilitets- och transportfrågorna är centrala i omställningen till klimatneutralitet. Svenska städer har stor potential att tillsammans med näringsliv, akademi och civilsamhälle vara pionjärer i utveckling och implementering av lösningar som bidrar till systemomställning. I samband med den snabba omställningen som krävs för att uppnå Parisavtalets mål finns stor potential att forma nya marknader och hitta nya affärsmöjligheter inom mobilitetsområdet, både nationellt och internationellt. Därför inledde de strategiska innovationsprogrammen Drive Sweden och Viable Cities våren 2021 ett samarbete för att understödja och accelerera omställningen till klimatneutrala städer i Sverige 2030. 

I en programgemensam arbetsgrupp driver Drive Sweden på arbetet för att stärka respektive nätverks initiativ och inte minst arbetet för mer hållbara städer. För att samla kommuner, företag, beslutsfattare, akademi och andra organisationer anordnar vi återkommande möten efter teman som sätts av deltagande parter. Syftet är att driva på mer hållbara mobilitetssatsningar och höja kunskapen kring vad som är möjligt att göra. Dessutom anordnar vi varje år den årliga konferensen “Klimatsmart mobilitet 2030”. 

Under de löpande mötena som hålls under året träffar deltagarna beslutsfattare, forskare och opinionsbildare som på olika sätt sprider kunskap som kan stärka kommunerna och andra engagerade aktörer i sitt arbete för en mer hållbar mobilitet.

Deltagande parter får också möjlighet att lära sig mer om policy och regelverk, vad som är möjligt och inte och vem som blir ansvarig samt bolla idéer som kan utvecklas till projekt.

Ta del av projektets slutredovisningar

Period
September 2021 - augusti 2023

Partners
Drive Sweden, Viable Cities

Vinnovanummer
2021-03805

Vad händer inom området?

Online
Person står vid övergångsställe

Viable Cities Transition LAB Forum

På Transition Lab Forum 12 gör vi ett djupdyk i framtidens mobilitet som nyckelfråga för omställning...
-
K2, Bruksgatan 8, våning 5 i Lund
Different small vehicles and micromobility in Gothenburg.

Workshop för projektidéer om mikromobilitet - Skåne och Öresundsregionen

Klimatsmart Mobilitet 2030 & Drive Sweden Business Model Lab
Välkommen att delta i en workshop med syftet att generera ansökningar till Drive Swedens utlysning...
-
Online
Public transport and a bike. Photo: Mika Baumeister on Unsplash

Framtidens kollektiva mobilitet – En omdefinierad roll för kollektivtrafiken

Drive Sweden & K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
Vad är kollektivtrafik idag och imorgon? Den 26 januari 2022 dök vi ner i frågan om...