Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Policyutveckling

Ny innovation riskerar att inte komma till användning eller försenas på grund av gamla bestämmelser. Men nya lösningar för digital mobilitet driver alla typer av regelverk till att ändra, anpassa, förtydliga och göra nya definitioner. Därför vill Drive Sweden vara en plattform för samarbete mellan intressenter kring utveckling av policyer och regler för nya samverkande, uppkopplade och automatiserade mobilitetslösningar.

Den rättsliga ramen kring mobilitet och uppkopplade tjänster är inte alltid lika aktuell som tekniken – och inte heller lika snabb. Transportlösningarna som behöver innovation inom de olika regelverken är till sin natur mycket breda. Exemplen är många inom bland annat bildelning och integritetsproblem som påverkar både kontrolltorn och dagens tjänster som biluthyrning samt självkörande och förarlösa system. Smarta och integrerade supporttjänster måste tas fram, precis som att policyer som stödjer exempelvis nödvändig delning av data måste implementeras.

I ett försök att knyta innovation och reglering närmare varandra har Drive Sweden arbetat med ett policylabkoncept inom KRABAT-projektet och kommer att fortsätta underlätta för samarbete mellan intressenter – intressenter som vill och/eller har möjlighet att ändra policyer.

Viktigt i denna fråga är de europeiska och internationella sammanhangen. Utan insyn i dessa kan innovation inom mobilitet bli lidande. Det är därför vi håller oss uppdaterade och involverade i internationellt samarbete.