Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Policyutveckling

Nya innovationer och teknik riskerar att inte komma till användning eller försenas på grund av föråldrade regelverk. Men nya lösningar för framtidens mobilitet driver på alla typer av regelverk till att ändras, anpassas, förtydligas och nya definitioner skapas. Därför fungerar Drive Sweden som en plattform för samarbete mellan olika intressenter just runt  utveckling av policyer och regelverk för nya effektiva, samverkande, uppkopplade och automatiserade mobilitetslösningar.

Regelverken kring mobilitet, infrastruktur och uppkopplade tjänster är inte alltid lika uppdaterade eller snabbt utvecklade som tekniken. Transportlösningarna som kräver att regelverken uppdateras är till sin natur mycket breda. Exemplen är många inom bland annat bildelning och integritetsfrågor och det påverkar t ex biluthyrning samt självkörande och förarlösa system. Smarta och integrerade supporttjänster måste tas fram, precis som att policyer som stödjer exempelvis nödvändig delning av data måste implementeras.

I ett försök att knyta innovation och regelverksutveckling närmare varandra arbetar Drive Sweden arbetar med ett policylab-koncept. Konkreta resultat har kommit ur bland annat KRABAT-projektet och temaområdet arbetar kontinuerligt med att underlätta samarbete mellan olika intressenter och med att identifiera konkreta flaskhalsar kopplat till regelverk.

Viktigt i detta område är de europeiska och internationella sammanhangen. Utan utveckling och insyn i dessa kan implementering av nya innovationer inom mobilitet bli lidande. Därför håller vi oss uppdaterade och aktivt involverade i olika internationella samarbeten.

Vill du veta mer?

Kontakta våra ansvariga för policyutveckling.

kent_eric_0.jpg
Kent Eric Lång, RISE
kent-eric.lang@ri.se

lena_vidin_90.png
Lena Vidin, Transportstyrelsen
lena.vidin@transportstyrelsen.se

Pågående projekt

Projekt

 • Drive Sweden Policy Lab Läs mer

  (2019-2020)
  Eftersom lagar och regler inte kan ändras i samma höga takt som utvecklingen av teknik och marknad håller behövs nya metoder för policy- och regleringsinnovation.

Avslutade projekt

Projekt

 • Datadriven policyutveckling Läs mer

  (2017-2018)
  I och runt trafiksystemet i Sverige genereras stora mängder data och information, från en mångfald av källor, som idag inte utnyttjas. På trafikverket ser man en potential att använda detta ekosystem av data för planering, underhåll, trafikledning, uppföljning och strategiarbete.

 • PLATT Läs mer

  (2018-2019)
  För att möta dagens utmaningar kring teknikutveckling i relation till existerande regler och lagar behöver offentliga och privata aktörer se varandras perspektiv för att hitta hållbara lösningar. Projektets syfte är att utforska den utmaningen inom försöksverksamhet för självkörande transporttjänster.