Skip to main content

Drive Sweden Policy lab 2021/2022

Eftersom lagar och regler inte kan ändras i samma höga takt som utvecklingen av teknik och marknad håller behövs nya metoder för policy- och regleringsinnovation.

Drive Sweden Policy Lab presenteras på Drive Sweden Forum 220908.

Syftet med Policy lab är att utforska hur teknik- och tjänsteutvecklingen relaterar till det existerande lagutrymmet för de nya mobilitetstjänster som tas fram inom Drive Swedens projektportfölj.

Arbetet består av tre delar:

  1. Att bistå två till tre andra pågående projekt inom Drive Sweden:s intresseområde med policy och regelverksinnovation. Vilka projekt som ska erbjudas policy och regelverksinnovation bestäms i samråd med Drive Sweden programkontor baserat på programmets prioriteringar. 

  2. Att syntetisera erfarenheter ifrån policy lab inom Drive Swedens projekt för att omvandla erfarenheter och insikter från enskilda fall till generella råd och åtgärder. Ett exempel på det arbetet är policyutveckling kring hur arbetet i garage och depåer påverkas av självkörande fordon.

  3. Att bidra med omvärldsbevakning mot pågående projekt som identifierats enligt ovan kring införandet av ny teknik och tjänster inom Drive Swedens intresseområde. Omvärldsbevakningen görs kopplat till de specifika fall som utreds i policylabbet.  

Drive Sweden Policy lab arbetar med specifika case från Drive Sweden projekt. Under 2020 beviljades ytterligare finansiering, till augusti 2022, för att undersöka ytterligare ett case, med fokus på förutsättningarna för samverkande data i logistikflöden.

De case som labbet arbetat/arbetar med är:

Case 1 – Modernare och enklare skattesystem för privat bildelning
Syftet med case 1 är att öka kunskapen om hantering av beskattning inom den delen av delningsekonomin där privatpersoner hyr ut lösa saker, bl.a. fordon, inom dagens regelverk. Vi utreder och konkretiserar behov av utveckling av regelverken.

Case 2 – Busskameror för samhällets nytta
Syftet med case 2 är att reda ut policyutmaningar kring busskameror för att öka säkerheten för allmänheten och användning av data för ett mer hållbart, effektivare och uppkopplat samhälle.

Case 3 – Trafikkameror för samhällets nytta
Syftet med case 3 är att reda ut policyutmaningar kring trafikkameror för att öka säkerheten för allmänheten och användning av data för ett mer hållbart, effektivare och uppkopplat samhälle.

Period
februari 2021 - augusti 2022

Kontakt
Cilli Sobiech, RISE
cilli.sobiech@ri.se

Projektpartners
RISE (coordinator), Nobina Technology, Univrses, Observit, Järfälla kommun, Region Stockholm, Barkarby Science, Trafikverket, GoMore, Flexidrive/SnappCar, Heapsters/Heap, Hygglo, Coneeds/ihopa, Ezeride

Vinnovanummer:
2021-01025