Skip to main content

Datadriven policyutveckling

I och runt trafiksystemet i Sverige genereras stora mängder data och information, från en mångfald av källor, som idag inte utnyttjas. På trafikverket ser man en potential att använda detta ekosystem av data för planering, underhåll, trafikledning, uppföljning och strategiarbete.

vägnät

Projektet utvecklar nya metoder för att samla in och analysera data, simulera/utforska policyalternativ, använda molninfrastruktur och integrera datatjänster och verktyg, och involvera intressenter i policyarbetet.

Projektet utgår från områden där ny teknik har möjlighet att främja utveckling i linje med de trafikpolitiska målen för Sverige men där nuvarande policy behöver utvecklas för att realisera den nya tekniken.

Idén med projektet är att använda konkret metodutveckling - kopplade till persontransporter, godstrafik eller yrkestrafik i staden - också ta ett första steg för att beskriva hur trafikmyndigheter på en generell nivå kan samordna och experimentera med datadriven policyutveckling.

Metod

Arbetet bedrivs i huvudsak med fallstudieorienterade workshops. Förutom direkt kunskapsöverföring under arbetet kommer lärdomar för varje enskilt fall att sammanställas tillsammans med generella behovsbilder och möjligheter.

Under projektet kommer metoder tas fram och provas för att:

  • analysera data, simulera/utforska policyalternativ
  • använda molninfrastruktur och integrera datatjänster och verktyg, och
  • involvera intressenter i policyarbetet (insamling, analys, simulering/utforskning och uppföljning).

Projektperiod
1 september 2017 - 30 september 2018 

Projektpartners
Vinnova, Formas, Energimyndigheten, IBM och Trafikverket.

Projektet leddes av RISE Viktoria.

Vinnovanummer
2017-04459