Skip to main content

Rundabordssamtal om hantering av mikromobilitet – åttonde mötet

-
Online

Välkommen till det 8:e rundabordssamtalet om hur marknad och samhälle tillsammans kan styra mot samhälleliga mål för mikromobilitet och hur en bättre integrering av nya mobilitetslösningar i städer kan utformas.

Arrangeras av: 
Drive Sweden
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Konferensen följer på sju tidigare möten som fokuserat på ovanstående områden och på hur nya normer som accepteras av flertalet skall utvecklas av användare, operatörer, offentliga aktörer och allmänheten.

Läs minnesanteckningar från mötet här >

Varför
För att sprida framgångsrika metoder och etablera samverkan för en bättre integrering av nya mobilitetslösningar i städer.

För vem
Primärt personer registrerade i Nätverk Mikromobilitet, idag ca 90 personer.

Var och när
Tisdag 23 januari kl 10.00-12.00 Digitalt Teams

Program

Välkommen och introduktion
Kent Eric Lång RISE moderator

Läget i kommunerna – bordet runt
Deltagande kommuner berättar kort:

  1. Detta jobbar vi med nu.

Läget hos operatörerna – bordet runt
Deltagande operatörer berättar kort:

  1. Detta jobbar vi med nu.

KPI Stadsutveckling, ett första steg 

Information: Vi börjar att följa upp KPI mellan de kommuner som är representerade i nätverket. 6 parametrar.

Traffic Safety - Drover presents case Helsinki (se presentation)
Scott Shepard presents their project in Helsinki.

Drover is embarking on two parallel case study projects with the cities of Helsinki and Chicago.

The aim is to better understand rider behaviour, reduce illegal parking and pavement riding, and harvest granular data to assist planners and policy makers looking to identify infrastructure gaps. 

A subset of e-scooters will be equipped with Drover’s patented Path Pilot AI & computer vision safety technology, and GDPR-compliant, edge-based telemetry data will be also collected during each project.

BVG's innovative work on multimodal mobility management in Berlin (se presentation)
Nikolina Kotor/Markus Luebeck, Head of market development DACH at Vianova

Pilot on micro-subsidies, using MDS data (se presentation)
Sebastian Schlebusch, DOTT

An approach similar to the one suggested by OECD-ITF, which we conducted in Brussels 2023. (some infos here). I will present this pilot and the potential for a new governance paradigm at POLIS Annual Conference in Leuven in November.

Projektförslag Mikro-Koll (se presentation)
Tove Albright Österberg, Point

EU-Harmonised rules to support the rise of micromobility and increased road safety for personal mobility devices (se presentation)
Kristofer Elo, Transportstyrelsen 

2030Sekretariatet agerar - Regeringen beslutar om ett uppdrag att kartlägga användningen av elsparkcyklar 
Maria Stenström, 2030Sekretariatet

Input till utredaren Trafikanalys

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/11/regeringen-beslutar-om-ett-uppdrag-att-kartlagga-anvandningen-av-elsparkcyklar/