Skip to main content

Förstudie regulatoriskt växthus om biluthyrningslagen

Projektet har undersökt vilka regeländringar som behövs för att kunna förenkla för uthyrning av tjänstebilar till privatpersoner och har utgått från ett fall där Skövdebostäder vill hyra ut sina bilar till boende de tider bilarna inte används. Ett förslag till regeländring har tagits fram och regeringen biföll under början av 2023 dispens från gällande regler.

En av Skövdebostäders bilar. Foto: Skövdebostäder.

Det finns flera hundratusentals personbilar som idag enbart används i tjänsten och som skulle kunna bil tillgängliga för privatpersoner på kvällar och helger via så kallade Peer-to-peer bildelningstjänster som hanterar allt från bokning, betalning, öppning och försäkringar. En av trösklarna är att exempelvis ett bostadsbolag som äger eller leasar ett fåtal bilar, även de måste ha ett tillstånd för hyrbilsverksamhet. Med modern teknik skulle syftet med regelverket dessutom bättre kunna uppfyllas.

Reglerna för yrkesmässig biluthyrning har vid flera tillfällen visat sig utgöra ett hinder för nya affärsmodeller och sätt att dela fordon mer effektivt. Regelverket är enligt många en överreglering och Transportstyrelsen begärde som ansvarig myndighet redan 2012 att det skulle avskaffas. Den privata bildelningen ökar hela tiden men företagens delning av fordon har inte genomgått samma utveckling. Det Vinnova-finansierade projektet Drive Sweden Policy Lab har gjort en förstudie för att hitta nya vägar framåt i frågan.

Förstudien bygger på ett samarbete mellan RISE, Skövdebostäder och delningsplattformen Ezeride och har utmanat både affärsmodell och regelverk för att kunna dela och använda bostadsbolagets bruksbilar på ett för alla parter enkelt sätt. Det har ett stort värde i sig. Förstudien omfattar däremot inte själva piloten som är avhängig ett dispensbeslut från regeringen, vilket godkändes i februari 2023. Workshopar har även identifierat andra viktiga regeländringar inom bl a förmånsbeskattning och konkurrenslagstiftningen.

Projektet är en del av Drive Sweden Policy Lab

Period
Oktober 2021 - augusti 2022

Kontakt
Cilli Sobiech
cilli.sobiech@ri.se

Partners
RISE, Skövdebostäder, GoMoreEzeride

Vinnovanummer
2021-03965