Skip to main content

Framtidens trafikregler

-
Online

Drive Sweden Policy Lab 4 Framtidens Trafikregler har avslutats framgångsrikt med ett förslag till införande av maskinläsbara trafikregler. Myndigheterna Trafikverket och Transportstyrelsen går nu vidare med förberedelser för implementering och liknande initiativ finns i våra nordiska grannländer och inom EU har standardisering påbörjats.

Arrangeras av: 
Drive Sweden

Under det här temamötet får du en uppdatering av läget i Sverige och internationellt, exempel på tillämpningar som blir möjliga med digital regelgivning och goda exempel på implementering.

Målet med mötet är även att utvärdera behovet av ett nätverk för framtidens trafikregler som möts regelbundet för att dela erfarenheter och goda exempel.

Agenda

10:00 Inledning           
Kent Eric Lång, RISE och Malin Andersson, Drive Sweden

10:05 DSPL4 Framtidens Trafikregler
Sammanfattning av förslaget, målbild och transformationsplan, "vad har hänt med resultatet?" samt Internationell utblick
Jenny Lundahl, RISE (se presentation)

10:20 Planer för aktörer i ekosystemet

Statliga myndigheter
Christopher Patten, Transportstyrelsen
Jonas Almqvist, Trafikverket     

Kommuner
Jonas Malmryd, Göteborg (se presentation)
Elin Enell, Västerås (se presentation)

11:00 Bensträckare  

11:05 Leverantörer av berednings- och IT-system 
Anders Nilsson, Triona och Michael Hallgren, Sokigo (se presentation)
Christoffer Karlberg, KP-systems

11:30 Diskussion och frågor
Moderator: Kent Eric Lång, RISE
Robert Ståhl, Transportstyrelsen
Olof Johansson, Trafikverket

11:50 Drive Sweden nästa steg
Kent Eric Lång, RISE

12:00 Summering och avslutning

En illustration av fysiskt och digitalt vägnät, från projektets slutrapport (av RISE).

Framtidens trafikregler

Framtidens trafikregler adresserade behovet av utveckling av regelverket för trafikföreskrifter – ett arbete som behöver bedrivas genom dialog med en stor bredd av aktörer. I projektet, som är en del...