Skip to main content

Regleringar och policies som främjar kombinerad mobilitet

-
Online

Det här temamötet summerade vad som hänt sedan 2020 kopplat till policies och regelverk och diskuterade kommande behov av insatser som stärker banden mellan kombinerad mobilitet och utfasning av privatbilism.

Nu kan du ladda ned alla presentationer som pdf. 

Arrangeras av: 
Drive Sweden
Fyra personer sitter vid ett bord och diskuterar

Här kan du lada ned alla talares presentationer som pdf

Introduktion, policy och regelverk, Framtidsutblick
Kent-Eric Lång, RISE 

Drive Sweden, Framtidsutblick - en statusrapport 2023
Mats Lundin, Volvo Cars 

En översikt av policyprojekt inom Drive Sweden
Azra Habibovic, Scania 

Projekt KOMPIS - är insatserna tillräckliga?
Karin Ryberg, Västtrafik

Projekt KOMPIS - vilka framsteg görs kring kombinerad mobilitet? 
Steven Sarasini, RISE

Regleringar och policys som främjar kombinerad mobilitet
Lennart Persson –VD vid EC2B

Gör städer för människor, inte för bilar
David Mothander, Bolt 

Mötet innehöll även en paneldiskussion där följande medverkade: 

  • Steven Sarasini, RISE
  • Susanne Duval Innings, Helsingborgs stad 
  • Karin Ryberg, Västtrafik 
  • David Mothander, Bolt
  • Lennart Persson, Trivector/EC2B


Relaterad läsning:
Programmet KOMPIS
KOMPIS slutrapport
Drive Sweden’s arbete med med policy och regelverk