Skip to main content

Regleringar och policies som främjar kombinerad mobilitet

-
Online

Programmet KOMPIS (KOmbinerad Mobilitet uppskalning I Sverige) var en kraftfull satsning som avslutades 2020. I slutrapporten presenterades en rad institutionella hinder som bromsar  utvecklingen av kombinerad mobilitet i Sverige. På det här temamötet summerar vi vad som hänt sedan 2020 och diskuterar behov av insatser för regel- och policyförändringar som stärker banden mellan kombinerad mobilitet och utfasning av privatbilism.

Arrangeras av: 
Drive Sweden
Fyra personer sitter vid ett bord och diskuterar

Agenda

9.00 Välkommen och introduktion
Malin Andersson
Programchef, Drive Sweden

9.10 Vision, framtidsutblick, programplan
Summering av Drive Sweden finansierade projekt med inriktning på policy och regelverk
Kent Eric Lång, RISE 

Drive Sweden - Framtidsutblick 2030: 
Presentation av arbetet inom Drive Sweden’s programkontor
Programplanen – identifierade utvecklingsområden för policy och regelverk
Diskussionen tar avstamp i frågeställningen: Har vi identifierat rätt områden och är insatserna tillräckliga?

9.55 Paus 

10.00 Kombinerad mobilitet, vilka framsteg görs för anpassning av regleringar och policies?
- KOMPIS resultat – Steven Sarasini, RISE

Paneldiskussionen tar avstamp i frågeställningen: Är insatserna tillräckliga?

Medverkande i panelen:  

  • Steven Sarasini, RISE
  • Susanne Duval Innings, Helsingborgs stad 
  • Karin Ryberg, Västtrafik 
  • David Mothander, Bolt
  • Representant från Trivector/EC2B

11.00 Avslutning

Relaterad läsning:
Programmet KOMPIS
KOMPIS slutrapport
Drive Sweden’s arbete med med policy och regelverk 

Välkomna!