Skip to main content

Lunch & Learn: Vilken roll har europeiska vägmyndigheter vid införandet av automatiserad mobilitet?

-
Online

Inom CCAM State Representative Group har representanter från transportmyndigheter i Österrike, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge och Sverige svarat på en enkät om vägmyndigheternas roller och ansvar för att stödja den fortsatta utbyggnaden av CCAM (Cooperative, Connected och Automated mobility).

Arrangeras av: 
Drive Sweden

Enkäten handlade om det finns förväntningar på investeringar för att stödja utbyggnaden av CCAM inom områdena:

  • Fysisk infrastruktur
  • IT och kommunikationsinfrastruktur
  • Data och tjänster

Vid detta Lunch & Learn presenterades enkäten och Mr Antoine de Kort vid Nederländernas departement med ansvar för infrastruktur och vattenförsörjning höll en presentation om du arbetar med dessa frågor i Nederländerna. 

Mötet hölls på engelska. 
Ta del av den engelska presentationen.

Agenda: 

12:00 Introduction to Drive Sweden
12:05 Presentation of the survey
Petter Åsman and Johnny Svedlund, Swedish Transport Administration 
12.20 Presentation by Mr Antoine de Kort at the Netherlands Ministry of Infrastructure and Water Management
12:40 Panel discussion and questions 
13:00 Closing of the meeting

Mötet modererades av Rodrigue Al Fahel, Drive Sweden's internationella koordinator.

Panel av sku personer sitter på en scen

CCAM

Drive Sweden har ett aktivt engagemang på EU-nivå. Vi deltar i EU-initiativet CCAM (Cooperative, connected and automated mobility) vilket öppnar dörrar för att skala upp projekt, stärka...