Skip to main content

Lunch & Learn: Vilken roll har europeiska vägmyndigheter vid införandet av automatiserad mobilitet?

-
Online

Inom CCAM State Representative Group har representanter från transportmyndigheter i Österrike, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge och Sverige svarat på en enkät om vägmyndigheternas roller och ansvar för att stödja den fortsatta utbyggnaden av CCAM (Cooperative, Connected och Automated mobility).

Arrangeras av: 
Drive Sweden
En kaffekopp, en dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon.

Enkäten handlade om det finns förväntningar på investeringar för att stödja utbyggnaden av CCAM inom områdena:

  • Fysisk infrastruktur
  • IT och kommunikationsinfrastruktur
  • Data och tjänster

Vid detta Lunch & Learn presenterades enkäten och Mr Antoine de Kort vid Nederländernas departement med ansvar för infrastruktur och vattenförsörjning höll en presentation om du arbetar med dessa frågor i Nederländerna. 

Mötet hölls på engelska. 
Ta del av den engelska presentationen.

Agenda: 

12:00 Introduction to Drive Sweden
12:05 Presentation of the survey
Petter Åsman and Johnny Svedlund, Swedish Transport Administration 
12.20 Presentation by Mr Antoine de Kort at the Netherlands Ministry of Infrastructure and Water Management
12:40 Panel discussion and questions 
13:00 Closing of the meeting

Mötet modererades av Rodrigue Al Fahel, Drive Sweden's internationella koordinator.